Outsourcing

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ako outsourcing sa v ekonómii označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa). Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných „partnerstiev“.

Pojem[upraviť | upraviť zdroj]

Outsourcing je umelo vytvorené slovo z anglických slov out (von) a source (zdroj). Outsourcing je teda koncepcia, ktorá sa zakladá na odbere zdrojov z oblasti mimo podniku. Jednotlivé podnikové procesy vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca.

Outsourcing je rozšírený napríklad vo výrobnom priemysle, kde sa výroba presunie na zmluvného výrobcu.

Pojem outsourcing najčastejšie aplikuje na IT infraštruktúru alebo na procesy náročné na IT, lebo sa stal známym v 80. rokoch v súvislosti s veľkými IT-ousourcingovými zmluvami od General Motors a Eastman Kodak. Outsourcing sa rozšíril z oblasti IT do takmer všetkých podnikových procesov, od výskumu, cez výrobu, účtovníctvo až po ľudské zdroje.