Označenie obalu podľa materiálového zloženia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Príklad recyklačného kódu a symbolu pre hliník

Označenie obalu podľa materiálového zloženia (príloha vyhlášky MŽP SR zo 14. 3. 2011) alebo označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu (zákon č. 119/2010) je v slovenských predpisoch používaný výraz pre skratku a/alebo číslovanie (a prípadne aj symbol), ktorá/-é/-ý označuje na obale charakter použitého obalového materiálu a slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnocovania vrátane recyklácie ako to požaduje okrem iného čl. 8 smernice 94/62/ES v platnom znení. Označenie teda slúži na jednoduché označenie materiálu alebo viacerých materiálov, z ktorých bol vyrobený výrobok, na ktorom je kód umiestnený.

Alfanumerická časť označenia sa neformálne občas označuje ako recyklačný kód/kód recyklácie. "Výtvarná" časť označenia (t. j. trojuholník tvorený troma šípkami) sa neformálne označuje aj ako recyklačný symbol/symbol recyklácie/recyklačný znak, jeho prítomnosť v označení však v EÚ nie je povinná (slovenská vyhláška ich použitie charakterizuje ako "ďalšiu možnosť" označenia obalu podľa materiálového zloženia).

V Európe alfanumerickú časť pod opisným označením číslovací a skratkový systém stanovuje rozhodnutie Komisie 97/129/ES. Skratky látok sú pôvodne prebrané z normy ISO 1043. Časť číslovania je pôvodne prebraná z amerického systému SPI resin identification coding system z roku 1988.

Podobné alebo rovnaké číslovania, skratky a symboly sa používajú aj mimo Európy.


Európske označenie[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol Číslovanie a skratka Opis
Materiály z plastov
Plastic-recyc-01.svg #1 PET Polyetyléntereftalát
Plastic-recyc-02.svg #2 HDPE Polyetylén s vysokou hustotou
Plastic-recyc-03.svg #3 PVC Polyvinylchlorid
Plastic-recyc-04.svg #4 LDPE Polyetylén s nízkou hustotou
Plastic-recyc-05.svg #5 PP Polypropylén
Plastic-recyc-06.svg #6 PS Polystyrén
Plastic-recyc-07.svg #7 - #19 Ostatné plasty
Materiály z papiera
Recycling-Code-20.svg #20 PAP Vlnitý kartón
Recycling-Code-21.svg #21 PAP Lepenka
Recycling-Code-22.svg #22 PAP Papier
Recycling-Code-39.svg #23 - #39 Ostatný papier
Materiály z kovov
Recycling-Code-40.svg #40 FE Železo
Recycling-Code-41.svg #41 ALU Hliník
#42 - #49 Ostatné kovy
Materiály z dreva
Recycling-Code-50.svg #50 FOR Drevo
Recycling-Code-51.svg #51 FOR Korok
Recycling-Code-59.svg #52 - #59 Ostatné drevo
Materiály z textílie
Recycling-Code-60.svg #60 TEX Bavlna
Recycling-Code-61.svg #61 TEX Vrecovina, juta
#62 - #69 Ostatné textílie
Materiály zo skla
Recycling-Code-70.svg #70 GL Číre sklo
Recycling-Code-71.svg #71 GL Zelené sklo
Recycling-Code-72.svg #72 GL Hnedé sklo
Recycling-Code-79.svg #73 - #79 Ostatné sklo
Kompozity C
#80 Papier a lepenka + kov
#81 Papier a lepenka + plast
#82 Papier a lepenka + hliník
#83 Papier a lepenka + plech
Recycling-Code-84.svg #84 Papier a lepenka + plast + hliník
#85 Papier a lepenka + plast + hliník + plech
#86 - #89 Viacej materiálov
#90 Plast + hliník
#91 Plast + plech
#92 Plast + kov
#93, #94 Ostatné materiály
#95 Sklo + plast
#96 Sklo + hliník
#97 Sklo + plech
#98 Sklo + kov
#99 Ostatné materiály

Na batérie sa vzťahuje smernica 91/157/EHS, podľa ktorej majú byť batérie označené značkou prečiarknutého smetného koša a niektoré aj označené príslušnou chemickou značkou (Hg, Cd či Pb) [1].

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 • európske predpisy:
  • Rozhodnutie komisie 97/129/ES (Príloha)
  • Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (čl. 8) (novelizované smernicou 2004/12/ES)
 • slovenské predpisy:
  • vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. marca 2011 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch (Príloha č. 5) [1]
  • zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch [2]
 • české predpisy a norma: [3]