Označenie obalu podľa materiálového zloženia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príklad recyklačného kódu a symbolu pre hliník

Označenie obalu podľa materiálového zloženia (príloha vyhlášky MŽP SR zo 14. 3. 2011) alebo označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu (zákon č. 119/2010) je v slovenských predpisoch používaný výraz pre skratku a/alebo číslovanie (a prípadne aj symbol), ktorá/-é/-ý označuje na obale charakter použitého obalového materiálu a slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnocovania vrátane recyklácie ako to požaduje okrem iného čl. 8 smernice 94/62/ES v platnom znení. Označenie teda slúži na jednoduché označenie materiálu alebo viacerých materiálov, z ktorých bol vyrobený výrobok, na ktorom je kód umiestnený.

Alfanumerická časť označenia sa neformálne občas označuje ako recyklačný kód/kód recyklácie. "Výtvarná" časť označenia (t. j. trojuholník tvorený troma šípkami) sa neformálne označuje aj ako recyklačný symbol/symbol recyklácie/recyklačný znak, jeho prítomnosť v označení však v EÚ nie je povinná (slovenská vyhláška ich použitie charakterizuje ako "ďalšiu možnosť" označenia obalu podľa materiálového zloženia).

V Európe alfanumerickú časť pod opisným označením číslovací a skratkový systém stanovuje rozhodnutie Komisie 97/129/ES. Skratky látok sú pôvodne prebrané z normy ISO 1043. Časť číslovania je pôvodne prebraná z amerického systému SPI resin identification coding system z roku 1988.

Podobné alebo rovnaké číslovania, skratky a symboly sa používajú aj mimo Európy.


Európske označenie[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol Číslovanie a skratka Opis
Materiály z plastov
#1 PET Polyetyléntereftalát
#2 HDPE Polyetylén s vysokou hustotou
#3 PVC Polyvinylchlorid
#4 LDPE Polyetylén s nízkou hustotou
#5 PP Polypropylén
#6 PS Polystyrén
#7 - #19 Ostatné plasty
Materiály z papiera
#20 PAP Vlnitý kartón
#21 PAP Lepenka
#22 PAP Papier
#23 - #39 Ostatný papier
Materiály z kovov
#40 FE Železo
#41 ALU Hliník
#42 - #49 Ostatné kovy
Materiály z dreva
#50 FOR Drevo
#51 FOR Korok
#52 - #59 Ostatné drevo
Materiály z textílie
#60 TEX Bavlna
#61 TEX Vrecovina, juta
#62 - #69 Ostatné textílie
Materiály zo skla
#70 GL Číre sklo
#71 GL Zelené sklo
#72 GL Hnedé sklo
#73 - #79 Ostatné sklo
Kompozity C
#80 Papier a lepenka + kov
#81 Papier a lepenka + plast
#82 Papier a lepenka + hliník
#83 Papier a lepenka + plech
#84 Papier a lepenka + plast + hliník
#85 Papier a lepenka + plast + hliník + plech
#86 - #89 Viacej materiálov
#90 Plast + hliník
#91 Plast + plech
#92 Plast + kov
#93, #94 Ostatné materiály
#95 Sklo + plast
#96 Sklo + hliník
#97 Sklo + plech
#98 Sklo + kov
#99 Ostatné materiály

Na batérie sa vzťahuje smernica 91/157/EHS, podľa ktorej majú byť batérie označené značkou prečiarknutého smetného koša a niektoré aj označené príslušnou chemickou značkou (Hg, Cd či Pb) [1].

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 • európske predpisy:
  • Rozhodnutie komisie 97/129/ES (Príloha)
  • Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (čl. 8) (novelizované smernicou 2004/12/ES)
 • slovenské predpisy:
  • vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. marca 2011 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch (Príloha č. 5) [1]
  • zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch [2]
 • české predpisy a norma: [3]