Pasívny príjem

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pasívny príjem alebo pasívny dôchodok[1] má v oblasti podnikovej ekonomiky a daní niekoľko (väčšinou podobných, ale odlišných) definícií:

 • všeobecne: bezprácny príjem (podrobnosti pozri nižšie)
 • v oblasti daní:
  • v Common Reporting Standard organizácie OECD (a podobne vo FATCA): (pasívne) príjmy z prenájmu, dividendy, úroky a podobné príjmy (aj príjmy zo swapov a anuity), (pasívne) licenčné poplatky, kapitálové zisky a príjmy z „cash value insurance contracts“[2][3][4][5]
  • v daňovom práve USA (2 významy):
   • podľa § 469 Daňového zákonníka: príjmy z prenájmu a príjmy z podielov v podnikoch (okrem akcioviek), ktoré dotyčný neriadi (podrobnosti pozri nižšie)
   • podľa § 513 ods. b Daňového zákonníka: vedľajší príjem, ktorý podnik inak v zásade oslobodený od dane, generuje len pasívne a ktorý je preto (rovnako ako hlavný príjem podniku) nezdanený, patria sem niektoré príjmy z prenájmu, dividendy, úroky, licenčné poplatky a kapitálové zisky[6][7]
  • zriedkavo: tá časť daňového príjmu daňového poplatníka, ktorá môže byť použitá na úhradu strát z predchádzajúcich rokov a teda sa z nej fakticky neplatí žiadna daň z príjmov (z hľadiska výbercu dane je pasívna, lebo neprináša aktívne žiadnu daň)[1]
 • v medzinárodných financiách: príjem podniku z činností v daňovom raji[8]

Pasívny príjem ako bezprácny príjem[upraviť | upraviť zdroj]

Výraz pasívny príjem sa primárne používa ako nejasne definované skôr hovorové označenie pre príjem dosahovaný (spravidla pravidelne) s malým alebo nulovým úsilím (alebo len s nejakým úsilím úplne na začiatku plynutia príjmu), resp. dosahovaný bez aktívnej práce. Konkrétne pasívny príjem zahŕňa v užšom zmysle príjmy z prenájmu a príjmy z podielov v podnikoch ktoré dotyčný neriadi, v širšom zmysle aj úroky a príjmy z cenných papierov a fondov (dividendy, kupóny, výnosy z fondov a pod.), licenčné poplatky (vrátane tantiém autorov), kapitálové zisky (napríklad nárast ceny akcie či nehnuteľnosti) a v najširšom zmysle aj výnosy z automatizovaných obchodovacích systémov, výnosy z reklamy umiestnenej na vlastnej webovej stránke, starobný dôchodok, výhru v lotérii, prácu z domu (online) a pod.[9][10][11][12][13][14][15][16]

Pasívny príjem podľa § 469 Daňového zákonníka USA[upraviť | upraviť zdroj]

Pasívny príjem („passive income“ alebo „passive activity income“) je príjem (ako opak straty) z tzv. pasívnych aktivít, t.j. z prenájmov a podnikateľských činností, na ktorých činnosti sa dotyčný „nezúčastňuje podstatným spôsobom“. Patrí sem (odhliadnuc od pár výnimiek) príjem z prenájmu zariadenia a nehnuteľností a príjem z podielov v podnikoch, na ktorých sa dotyčný nezúčastňuje podstatným spôsobom, okrem príjmu z akcií akciových spoločností. Pasívny príjem sa na daňové účely smie započítať len s pasívnou stratou. Opakom je nepasívny príjem, t. j. aktívny príjem a portfóliový príjem.[17][18][10][9]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b ADAM, J. H. Anglicko-český ekonomický slovník s výkladem a výslovností. Preklad Jiří Elman. Vyd. 1. Voznice : Leda, 1995. 652 s. ISBN 80-85927-03-9. S. 312.
 2. Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters. [pdf súbor] Paris : OECD Publishing, 2014. 308 s. ISBN 9789264216525. DOI:10.1787/9789264216525-en S. 196.
 3. Spoločný štandard vykazovania; Slovník pre subjekty [online]. ING Bank N.V., [cit. 2017-10-30]. S. 4. Dostupné online.
 4. 26 CFR 1.1472-1 - Withholding on NFFEs [online]. Ithaca, NY: Cornell Law School, [cit. 2017-10-30]. Dostupné online.
 5. COHEN, Craig. FATCA Final Regulations : Definitions List [online]. New York NY: Allen & Overy, [cit. 2017-10-30]. S. 16-17. Dostupné online. Archivované 2015-11-23 z originálu.
 6. income, passive. In: HOPKINS, Bruce R. Hopkins' Nonprofit Law Dictionary. New York, NY : John Wiley & Sons, 2015. 480 s. Dostupné online. ISBN 978-1-118-99608-9. S. 209-210.
 7. 26 U.S. Code § 512 - Unrelated business taxable income [online]. Ithaca, NY: Cornell Law School, [cit. 2017-10-30]. Dostupné online.
 8. passive income. In: CLARK, John O.E., ed. Dictionary of International Investment and Finance Terms. Canterbury, Kent, U.K. : Financial World, 2001. 266 s. Dostupné online. ISBN 0-85297-577-5. S. 187.
 9. a b Passive Income [online]. Investopedia, [cit. 2017-10-31]. Dostupné online.
 10. a b FREIDMAN, Jack P.; HARRIS, Jack C.; DISKIN, Barry A. Barron's Real Estate Handbook. 7th ed. Hauppauge, NY : Barron's Educational Series, 2009. 777 s. Dostupné online. ISBN 978-0-7641-6110-0. S. 482.
 11. passive income [online]. Farlex, [cit. 2017-10-31]. Dostupné online.
 12. NORTHRUP, Kate. Peníze : milostný příběh. Preklad Ester Včelišová. 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 205 s. Dostupné online. ISBN 978-80-247-5084-2. S. 183.
 13. PASSIVE INCOME [online]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, [cit. 2017-10-31]. Dostupné online.
 14. passive income. In: Dictionary of taxation terms. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. 373 s. Dostupné online. ISBN 92-826- 9064-4. S. 146.
 15. What is Passive Income? [online]. Herold's Financial Dictionary, [cit. 2017-10-31]. Dostupné online.
 16. PAVLINA, Steve. Das Buch über passives Einkommen : Wie man als Unternehmensgründer passive Einkommensquellen erschafft. 1. Auflage [epub dokument] Berlin : epubli, 2016. Pozri v Einleintung. Dostupné online. ISBN 978-3-7418-7349-2.
 17. Passive Activity Losses - Real Estate Tax Tips [online]. Washington, DC: Internal Revenue Service, rev. 2017-10-18, [cit. 2017-10-31]. Dostupné online.
 18. 26 U.S. Code § 469 - Passive activity losses and credits limited [online]. Ithaca, NY: Cornell Law School, [cit. 2017-10-30]. Dostupné online.