Plakodermy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Plakodermy[1] [jednotné číslo plakoderm[2] - mužský rod] (iné názvy: praryby[3], štítnatokožce[4], panciernatce[5][6], panciernatcopodobné[5], panciernaté (ryby) [ďalšie synonymá a zdroje pozri v článku panciernaté ryby]; lat. Placodermi, Placodermiomorphi) sú vyhynutá trieda čeľustnatcov.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Sú to vývojovo najjednoduchšie čeľustnatce. Mali tvar zhruba podobný kostnatým rybám. Nálezy pochádzajú z neskorého silúru až neskorého devónu. Hlavu a hruď mali pokryté článkovanými pancierovými platňami a zvyšok tela bol nahý alebo pokrytý šupinami. Bazálne plakodermy sa nenašli, už chronologicky najstaršie nálezy sú diferencované na rady Antiarchi a Arthrodira.

Prvé štúdie o plakodermoch publikoval Louis Agassiz v rokoch 18331843 vo svojich piatich zväzkoch o fosílnych rybách. Práca Dr. Erika Stensia zo Švédskeho prírodovedeckého múzea v Štokholme z konca 20. rokov 20. storočia zistila podrobnosti anatómie plakodermov a identifikovala ich ako čeľustnatce príbuzné žralokom.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

 •  ?rod †Enseosteus
 •  ?rod †Pterichthys
 •  ?rod †Asiacanthus
 •  ?rod †Changyonophyton
 •  ?rod †Deinodus
 •  ?rod †Hybosteus (Coelosteichthys, Grossosteus)
 •  ?rod †Jerulalepis
 •  ?rod †Neopetalichtbys
 •  ?rod †Nessariostoma
 •  ?rod †Oestophorus
 •  ?rod †Sedowichthys
 •  ?rod †Tollichthys
 •  ?rod †Yunnanacanthus
 •  ?čeľaď Brindabellaspida
 •  ?čeľaď Stensioellidae
 • čeľaď †Paraplesiobatidae = rad † Pseudopetalichthyida (Pseudopetalichthyiformes)
 • rad †tŕňochrbtovcotvaré (Acanthothoraci, Acanthothoraciformes)
 • rad †mozaikovcotvaré (Rhenanida, Rhenaniformes)
 • rad †vesloplutvovcotvaré (Antiarchi, Antiarchia, Antiarchiformes)
 • rad †listovcotvaré (Petalichthyida, Petalichthyiformes) = čeľaď †Macropetalichthyidae
 • rad †bachráčovcotvaré (Ptyctodontida, Ptyctodontiformes) = čeľaď †Ptyctodontidae
 • rad †lupeňovcotvaré (Phyllolepida, Phyllolepiformes)
 • rad †kĺbnatcotvaré (Arthrodira, Arthrodiriformes)

Slovenské názvy sú uvedené podľa Matoušek-Trnka 1997.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava : Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 2. plakoderm. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4.
 3. ryby. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok V R-Š. Bratislava : Veda, 1981. 791 s. S. 185.
 4. LENOCHOVÁ, Mária et al. Biológia pre 1. ročník gymnázia. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. S. 156
 5. a b MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 6. TRNKA, Samo. Keď Zemi vládli príšery: Postrach devónskych morí. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2011-08-04. Dostupné online [cit. 2018-06-22]. ISSN 1335-4418.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]