Preskočiť na obsah

Poddielsky potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Poddielsky potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Lučenec
Obce Praha (okres Lučenec), Lupoč, Lehôtka
Prameň Novohrad (región), Praha (okres Lučenec)
 - poloha Ostrôžky , Vŕšok (vrch 574 m n. m.)
 - výška 522 m
 - súradnice 48°22′25″S 19°30′14″V / 48,3737°S 19,5039°V / 48.3737; 19.5039
Ústie Mašková (potok)
 - poloha Lehôtka
 - výška 219 m
 - súradnice 48°20′37″S 19°33′31″V / 48,3435°S 19,5585°V / 48.3435; 19.5585
Dĺžka 6,1 km
Rád toku IV.
Hydrologický identifikátor 4-24-02-1067
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Poddielsky potok[1] je potok v regióne Novohrad (región), v obciach Praha (okres Lučenec), Lupoč a Lehôtka v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji. Je pravostranným prítokom vodného toku Mašková (potok) ; má dĺžku 6,1 km. Je vodným tokom IV. rádu. Hydrologický identifikátor: 4-24-02-1067. Geomorfologická kategorizácia: v pramennej oblasti geomorfologický celok Ostrôžky, v dolnej časti toku pomedzie geomorfologického celku Juhoslovenská kotlina a geomorfologického podcelku Lučenská kotlina[2].

Pramení v nadmorskej výške 522 m n. m. v lesnom extraviláne premiešanom s trvalými trávnymi porastmi v južnej časti územia obce Praha (okres Lučenec), severne od jej intravilánu a juhovýchodne od vrchu a pasienka Vŕšok s nadmorskou výškou 574 m n. m., v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji, v geomorfologickom celku Ostrôžky.

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom územím obce Praha (okres Lučenec), obmýva pravým brehom pasienok Makovište v obci Praha (okres Lučenec), preteká cez pasienok Dielec v obci Praha (okres Lučenec), v nadmorskej výške 446 m n. m. pretína obecnú hranicu medzi obcami Praha (okres Lučenec) a Lupoč, obmýva pole Skalička v obci Lupoč, v nadmorskej výške 420 m n. m. priberá bezmenný ľavostranný prítok v Lupoči, preteká lesným extravilánom územím obce Lupoč, ľavým brehom obmýva les Bartalovo v Lupoči, preteká cez trvalé trávne porasty obce Lupoč, ľavým brehom obmýva poľnohospodársku farmu, obmýva pravým brehom pasienok Prielohy v Lupoči, obmýva ľavým brehom iné pole s rovnakým názvom Dielec tentoraz v Lupoči, v nadmorskej výške 291 m n. m. pretína cestu Lupoč - Praha (okres Lučenec), v nadmorskej výške 246 m n. m. prekračuje obecnú hranicu medzi Lupočom a obcou Lehôtka, obmýva pole Lipina v obci Lehôtka, obmýva ľavým brehom pole Krajné v obci Lehôtka, obmýva pravým brehom pole Na močiar v obci Lehôtka, v nadmorskej výške 219 m n. m. severovýchodne od intravilánu Lehôtky na území obce Lehôtka ústi do vodného toku Mašková (potok) ako jej pravostranný prítok. Vodný tok Poddielsky potok má jeden bezmenný prítok.[3][4].

Vodný tok Poddielsky potok vzniká, preteká a ústi do Maškovej v obciach Praha (okres Lučenec), Lupoč a Lehôtka v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji, v pramennej oblasti v geomorfologickom celku Ostrôžky, v dolnom toku na pomedzí geomorfologického celku Juhoslovenská kotlina, v geomorfologickom podcelku Lučenská kotlina[5].

Pôvod názvu

[upraviť | upraviť zdroj]

Hydronymum Poddielsky potok na území obcí Praha (okres Lučenec), Lupoč a Lehôtka nemá zreteľný pôvod. Motivácia pomenovania môže byť v polohe potoka pod zatiaľ neidentifikovaným geografickým objektom Diel/ diel so stredovekým toponymickým významom vrch, kopec, alebo po rozšírení o formant -ec v dnešnom pasienku Dielec v pôvodnom význame zdrobneniny malý vrch, malý kopec v obci Praha (okres Lučenec), cez ktorý preteká, alebo po rozšírení o formant -ec v dnešnom poli Dielec v pôvodnom význame zdrobneniny malý vrch, malý kopec v obci Lupoč, ktoré obmýva. Z toponyma Diel/ Dielec rozšírením o predponu Pod- a o formant -sky, kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena Poddielsky potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6]. Názov potoka Poddielsky potok bol štandardizovaný v roku 1976[7]. V priestore slovenskej hydronymie je to jedinečné hydronymum, bez nebezpečenstva homonymie.

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Názvy potokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-06.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-03]
  3. Priebeh vodného toku Poddielsky potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-02-06].
  4. Geografické názvy okresu Lučenec A 25. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-306/1992 z 11.8.1992. 93 s. S. 38, 42, 43, 53, 54, 67, 73, 74, 76, 79, 80, 83. ISBN 80-8900509-7-2.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 10, 85, 86, 93. 079-902-87
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 127, 128, 132, 142, 143, 154.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 30, 114. Bratislava 1977. 79-008-76.