Poistenie nehnuteľnosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Poistenie nehnuteľnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo narušení, buď osobou (napr. vlámanie) alebo inými udalosťami (napr. povodeň). Poistenie nehnuteľnosti je jeden z dvoch základných typov poistenia majetku. Druhý základný typ poistenia majetku je poistenie domácnosti, ktoré úzko súvisí s poistením nehnuteľnosti. Každý vlastník nehnuteľnosti má možnosť zabezpečiť si ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia.

Poistenie[upraviť | upraviť zdroj]

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára pre zabezpečenie poistenej nehnuteľnosti, v prípade rôznych poistných udalostí ako napríklad proti:

Na základe výšky poškodenia sa poškodenie vyčísli a poistenie má vyplatiť poškodenému poistencovi peňažné prostriedky.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára spravidla pre:

Poistný príspevok[upraviť | upraviť zdroj]

Štandardne platí poistenec poistný príspevok raz za rok, ale môže sa dohodnúť na kratšom alebo dlhšom období poistenia. Výška príspevku závisí od rozsahu poistného krytia a typu poistenej nehnuteľnosti. Okrem týchto činiteľov môže na cenu t. j. výšku poistného vplývať aj spôsob uzatvorenia poistenia – poistenie na novú alebo časovú hodnotu, prípadne rôzne poskytnuté zľavy.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]