Porfýria

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Porfýria je autozomálne dedičné (vrodená erytropoetycká porfýria sa dedí recesívne) metabolické ochorenie, ktorého následkom je porucha tvorby hému. Za klinické symptómy sú zodpovedné metabolity, ktoré sú pred alebo nedostatok tých, ktoré sú za defektným enzýmom (produktom mutovaného génu) metabolického reťazca syntézy hému. Na syntéze sa podielajú tieto enzýmy :

  1. ALA-synthasa,
  2. ALA-dehydrataza,
  3. uroporfyrinogen-I-syntasa,
  4. uroporfyrinogen-III-kosyntasa,
  5. uroporfyrinogendekarboxylasa,
  6. koproporfyrinogenoxydasa,
  7. protoporfyrinogenoxydasa,
  8. ferrochelatasa.

V prípade poruchy na 3. enzýme, ALA (deltaaminolevulat) a PBG (profobilinogen), hromadiace sa v telesných tekutinách, spôsobujú svojou toxicitou na brušné nervy a centrálny nervový systém abdominálnu bolesť a neuropsychické problémy. Enzýmové bloky v neskorších stupňoch metabolizmu majú za následok hromadenie metabolitov v tkanivách. Pri hromadení v koži následnou oxidáciou vznikajú molekuly citlivé na svetlo. Fotoexcitáciou týchto molekúl vznikajú vysoko aktívne molekuly atakujúce kyslík za vzniku kyslíkových radikálov, ktoré sú zodpovedné za kožné prejavy fotosenzitivity (svetlocitlivosť - jeden z príznakov). Porfýrie sú klasifikované podľa najviac postihnutých orgánov. Známy je zvýšený lokálny výskyt v belošskej populácii Juhoafrickej republiky spôsobený génovým driftom. Predpokladá sa, že zmenený vzhľad neliečených a fotosenzitivita viedli v minulosti k vzniku historiek o upíroch.

Terapia porfýre zatiaľ nie je. Indikovaná je len symptomatická liečba, ktorá zmierňuje príznaky. Napríklad podanie beta-karoténu vďaka svojmu antioxidačnému účinku zmierňuje kožné prejavy. Používané sú tiež slnečné filtre. Príznaky porfýrie zhoršujú mnohé látky. Mechanizmus tohoto účinku spočíva v tom, že sa na ich odbúravaní podieľa cytochróm P450, ktorého súčasťou je protoporfyrínový kruh. Používanie cytochrómu P450 indukuje syntézu porfyrínov a teda ukladanie aktívnych metabolických prekurzorov. Medzi takéto látky patria napríklad barbituráty, anestetiká a alkohol. Porfýrie sú adeptom génovej terapie.