Potkan

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Potkan môže byť:

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. V práci Lupták 2003 rod Sigmodon (ktorý nepatrí do podčeľade Murinae) omylom úplne vypadol z textu, ale v knihe Zviera 2002, v ktorej príslušný text prekladal takisto Lupták, má rod Sigmodon slovenské meno potkan.[1]
 2. V práci Lupták 2003 rod Neotoma omylom úplne vypadol z textu, ale podľa zaradenia v tam citovaných zdrojoch by sa po slovensky mal správne volať myšica.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zviera. Bratislava : Ikar, 2002. 623 s. ISBN 80-551-0375-5. S. 151.
 2. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 116-127.
 3. potkan. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 570.
 4. a b Svet živočíšnej ríše: ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 374-376.
 5. https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5129/Kipling_Rikki-Tikki-Tavi/1
 6. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 177.
 7. krysa. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 305.
 8. krysa. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 4 k-l. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3.
 9. a b krysa. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Zväzok G – L. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 943 s. ISBN 80-7181-659-0. S. 709. (Poznámka: Heslo je doslova preložené z češtiny.)
 10. Zviera. Bratislava : Ikar, 2002. 623 s. ISBN 80-551-0375-5. S. 150.
 11. HANSON, Anne. Difference between Rats and Mice [online]. [Cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 12. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 90-135.
 13. krysa. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959. 832 s. Dostupné online.
 14. potkan. In: Slovenský náučný slovník : príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 348 s. S. 94.
 15. RIZNER, Ľudovít Vladimír. Živočíchopis. Uhorská Skalica : Jozef Škarnicel, 1875. S. 39.
 16. STANĚK, Václav Jan. Veľký obrazový atlas zvierat. Preklad Juraj Blicha. Bratislava : Mladé letá, 1965. S. 610.
 17. AMBROS, Michal; BALÁŽ, Ivan; DUDICH, Alexander; STOLLMANN, Andrej. Drobné zemné cicavce (Insectivora, Rodentia). In: Národná prírodná rezervácia Parížske močiare : krajina, biodiverzita a ochrana prírody. Ed. Peter Gajdoš, Stanislav David, František Petrovič. Bratislava; Banská Bystrica; Nitra : Ústav krajinnej ekológie SAV; Štátna ochrana prírody SR; KEaE FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. 195 s. Dostupné online. ISBN 80-968120-6-8. S. 76-82.
 18. potkan. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 19. čínsky kalendár. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 134.
 20. krysa. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 21. potkan. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok III p – r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 352.
 22. potkan. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 1040.


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.