Potkan

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Potkan môže byť:

 • slovenský názov niektorých rodov hlodavcov, t. j. presnejšie niektorý z týchto významov:
  • všetky rody z podčeľade Murinae (podľa jej vymedzenia uvedeného vo Wilson a Reeder 1993) okrem tých, ktoré majú slovenský názov myš, myška, ryšavka, bandikota či potkanec, a okrem toho aj rod Sigmodon[pozn 1][2], zoznam týchto rodov je uvedený v článku myšorodé
  • rody Rattus, Cricetomys, Sigmodon[3] a príp. aj rody Neotoma, Oryzomys a Dipodomys[4] (a zastarano aj ondatra[5]), nevhodné synonymum (bohemizmus): krysa[6][7], pozri Rattus, Cricetomys, Sigmodon, Neotoma, ryžomyš, Dipodomys, ondatra
  • neformálne: všetky stredne veľké hlodavce, ktoré sú podobné myšiam (v užšom zmysle len ak tieto hlodavce majú tenký dlhý chvost), ale sú väčšie ako myši, t. j. napr. rody Cricetomys (po slovensky formálne: potkanovec alebo potkan), Rattus (potkan), Sigmodon (myšica alebo potkan), Neotoma (myšica[pozn 2] alebo škrečok), Oryzomys (ryžomyš alebo potkan), Dipodomys (tarbíkomyš alebo potkan), Heterocephalus (rýpoš alebo krtopotkan), Proechimys (koro alebo ježopotkan) atď., nevhodné synonymum (bohemizmus): krysa[4][8][9][10][11][12][13], pozri napr. Cricetomys, Rattus, Sigmodon, Neotoma, ryžomyš, Dipodomys, Heterocephalus, Proechimys
 • mimo taxonómie alebo zastarano alebo bohemizmus: potkan hnedý (Rattus norvegicus, staršie: Mus decumanus), t. j. opak krysy (ak je definovaná ako synonymum potkana tmavého - Rattus rattus)[14][15][16][17][18][9], pozri potkan hnedý
 • znamenie v čínskom horoskope[19], pozri potkan (znamenie)
 • pejoratívne:
  • zákerný, bezcharakterný človek, synonymum: krysa[20]
  • označenie (najmä slabého) zvieraťa (najmä koňa)[21]
 • nárečovo: muž na svadbe, ktorý povoláva príbuzenstvo[22]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. V práci Lupták 2003 rod Sigmodon (ktorý nepatrí do podčeľade Murinae) omylom úplne vypadol z textu, ale v knihe Zviera 2002, v ktorej príslušný text prekladal takisto Lupták, má rod Sigmodon slovenské meno potkan.[1]
 2. V práci Lupták 2003 rod Neotoma omylom úplne vypadol z textu, ale podľa zaradenia v tam citovaných zdrojoch by sa po slovensky mal správne volať myšica.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zviera. Bratislava : Ikar, 2002. 623 s. ISBN 80-551-0375-5. S. 151.
 2. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 116-127.
 3. potkan. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 570.
 4. a b Svet živočíšnej ríše: ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 374-376.
 5. https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5129/Kipling_Rikki-Tikki-Tavi/1
 6. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 177.
 7. krysa. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 305.
 8. krysa. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 4 k-l. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3.
 9. a b krysa. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Zväzok G – L. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 943 s. ISBN 80-7181-659-0. S. 709. (Poznámka: Heslo je doslova preložené z češtiny.)
 10. Zviera. Bratislava : Ikar, 2002. 623 s. ISBN 80-551-0375-5. S. 150.
 11. HANSON, Anne. Difference between Rats and Mice [online]. [Cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 12. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 90-135.
 13. krysa. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959. 832 s. Dostupné online.
 14. potkan. In: Slovenský náučný slovník : príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 348 s. S. 94.
 15. RIZNER, Ľudovít Vladimír. Živočíchopis. Uhorská Skalica : Jozef Škarnicel, 1875. S. 39.
 16. STANĚK, Václav Jan. Veľký obrazový atlas zvierat. Preklad Juraj Blicha. Bratislava : Mladé letá, 1965. S. 610.
 17. AMBROS, Michal; BALÁŽ, Ivan; DUDICH, Alexander; STOLLMANN, Andrej. Drobné zemné cicavce (Insectivora, Rodentia). In: Národná prírodná rezervácia Parížske močiare : krajina, biodiverzita a ochrana prírody. Ed. Peter Gajdoš, Stanislav David, František Petrovič. Bratislava; Banská Bystrica; Nitra : Ústav krajinnej ekológie SAV; Štátna ochrana prírody SR; KEaE FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. 195 s. Dostupné online. ISBN 80-968120-6-8. S. 76-82.
 18. potkan. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 19. čínsky kalendár. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 134.
 20. krysa. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 21. potkan. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok III p – r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 352.
 22. potkan. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 1040.


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.