Právna spôsobilosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Právna spôsobilosť (niekedy nazývaná právna subjektivita alebo právna osobnosť [oboje v najširšom zmysle][1]) je možnosť (spôsobilosť) mať práva a povinnosti a správať sa určitým právne relevantným spôsobom.[2]

Typy[upraviť | upraviť zdroj]

Typy právnej spôsobilosti sú:[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Pozri zdroje uvedené v článku právna subjektivita
 2. právní způsobilost. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5.
 3. LAZAR, J. et al. Základy občianskeho hmotného práva 1, 2004 S. 130-134
 4. PRUSÁK, J. Teória práva. 2001. S. 279-280
 5. LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2002, S. 165-166
 6. DOLOBÁČ, M.: PRÁVNA SPÔSOBILOSŤ (NIELEN) V PRACOVNOM PRÁVE. In: KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA II 2018 [1]
 7. OTTOVÁ, E.: Teória práva, 2. doplnené a prepracované vydanie, Šamorín, HEURÉKA 2006
 8. OTTOVÁ, E., VACULÍKOVÁ, N. Úvod do štúdia práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 1999, S. 78
 9. DEÁK, M. Subjekty práva (2017) [2]
 10. PROCHÁZKA, R.- KÁČER, M. Teória práva. 2013. S. 268-273
 11. DUFALOVÁ, L. Repetitórium občianskeho hmotného práva. 2015. S. 55
 12. MATIAŠOVÁ I., BABIŠOVÁ A. FINANČNÝ MANAŽMENT VO VEREJNEJ SPRÁVE - PRÁVO 2003-2004 [3] Archivované 2021-12-23 na Wayback Machine
 13. HROUZEK, Z. Teoreticko právní východiska změny právních vztahů a důrazem na držbu a vydržení 2007 [4]
 14. PRÁŠKOVÁ, H. Status jednotlivce ve správním právu. In: ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 4 str. 11-30 [5]
 15. RÍMSKE PRÁVO - všeobecná časť a občiansky proces 2007 – 2008 fosokles [6][nefunkčný odkaz] S. 57, 67
 16. KNAPP, Viktor; PLANK, Karol. Učebnice československého občanského prav́a (vysokoškolská učebnice). [s.l.] : Orbis, 1965. 500 s. S. 171.
 17. K §9: Dôvodová správa k Obč. zákonníku z roku 1950 [7] (Vysvetlenie dvojakého [vtedy nového] významu slova právny úkon)
 18. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§7, §8 a iné)
 19. zákon č. 141/1950 Zb. §4, §9 a iné
 20. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (§ 15 a iné)
 21. spôsobilosť k právnym činom. In: Slovenský náučný slovník III 1932, S. 210
 22. právna subjektivita; spôsobilosť na právne úkony. In: Slovník obchodného práva. Iurad Edition, 1994, S. 210 a 248
 23. pracovnoprávna subjektivita. In: Slovník pracovného práva. Nová práca. 1998, S. 379
 24. právní subjektivita. In: Ekonomická encyklopedie 2. Praha: Svoboda. 1984, S. 132-133
 25. způsobilost k právním úkonům; způsobilost k právům a povinnostem. In: Malá československá encyklopedie VI S. 860
 26. zivilrecht.online [online]. uibk.ac.at, [cit. 2021-12-23]. Dostupné online.
 27. KOZIOL, Helmut; WELSER, Rudolf. Grundriss des bürgerlichen Rechts (Allgemeiner Teil und Schuldrecht. Bd. 1). [s.l.] : Manz, 1992. 558 s. ISBN 978-3-214-14693-1. S. 45-60.
 28. ŠTEVČEK, M. a kolektív: Civilné právo procesné. Bratislavská vysoká škola práva. Eurokódex. 2010. ISBN 978-80-89447-18-3