Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je najvyšší výkonný orgán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zastupuje ho navonok. Súčasne je jeho štatutárnym zástupcom (v majetkovoprávnych veciach a pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom mesta) a správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch Bratislavy. Primátora volia obyvatelia Bratislavy v priamych voľbách. Je oprávnený používať primátorské insígnie (reťaz a žezlo) a štandardu primátora. Spolu s Mestským zastupiteľstvom tvoria mestské orgány Bratislavy. Sídlom primátora je Primaciálny palác.

Náplň funkcie primátora rámcovo určuje článok 9 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.[1] Predovšetkým zvoláva a vedie Mestské zastupiteľstvo a Metskú radu a podpisuje ich uznesenia, vykonáva správu Bratislavy, podpisuje jej nariadenia, podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva Bratislavy a rozhoduje vo všetkých veciach správy Bratislavy, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Počas neprítomnosti ho zastupuje jeho prvý námestník. Okrem neho má ešte ďalších dvoch námestníkov.

Bratislava má zdokumentovanú vyše 700-ročnú tradíciu vrcholných predstaviteľov mesta. Predchodcom primátora bol richtár (lat. judex). Prvým známym richtárom bol Jakob (Jacobus), ktorý sa ním stal v roku 1280. Od roku 1879 preberá vedenie mesta mešťanosta (lat. consules) až do roku 1946, kedy sa funkcia už začala nazývať primátor. Prvým bol Dr. Anton Vasek.[2]

V komunálnych voľbách dňa 15. novembra 2014 bol zvolený za primátora Bratislavy Ivo Nesrovnal, jeho prvým námestníkom bol Milan Černý.[3] Vo voľbách 10. novembra 2018 zvíťazil Matúš Vallo (36,54 %), keď porazil Václava Mika (22,87 %) aj Iva Nesrovnala (18,42 %).

Zoznam primátorov do roku 1989[upraviť | upraviť zdroj]

Volebné obdobie Meno a priezvisko primátora[2]
1945 – 4. október 1946 Anton Vasek
1946 – 20. február 1948 Jozef Kyselý
1948 – 27. február 1948 Martin Kuban
1948 – 1950 Anton Vasek
1950 – 1952 Ladislav Kurták
1952 – 16. máj 1954 Ján Šrámek
1954 – 19. máj 1957 František Čáp
1957 – 1961 Ján Šebík
1961 – 1964 Pavol Tomáš
1964 – 26. február 1969 Milan Hladký
1969 – 12. december 1969 Štefan Jardanházy
1969 – 1986 Ladislav Martinák
1986 – 30. február 1990 Štefan Barták

Zoznam primátorov od roku 1990[upraviť | upraviť zdroj]

Volebné obdobie Meno a priezvisko primátora[2]
1. marec 1990 – 10. december 1990 Roman Hofbauer
10. december 1990 – 1994 Peter Kresánek (1. obdobie)
1994 – 1998 Peter Kresánek (2. obdobie)
1998 – 2002 Jozef Moravčík
2002 – 2006 Andrej Ďurkovský (1. obdobie)
2006 – 2010 Andrej Ďurkovský (2. obdobie)
2010 – 2014 Milan Ftáčnik
2014 – 2018 Ivo Nesrovnal[4]
2018 – 2022 Matúš Vallo[5] (1. obdobie)
2022 – 2026 Matúš Vallo[5] (2. obdobie)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Legislatíva mesta : Štatút hlavného mesta SR Bratislavy [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, 2018, [cit. 2019-02-09]. Dostupné online.
  2. a b c Richtári Bratislavy [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, rev. 2014-09-26, [cit. 2019-02-09]. Dostupné online.
  3. Ing. Milan Černý : 1. námestník primátora [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, 2014, [cit. 2019-02-09]. Dostupné online.
  4. Primátor : JUDr. Ivo Nesrovnal [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, [cit. 2018-11-12]. Dostupné online.
  5. a b Primátor : Ing. arch. Matúš Vallo [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, [cit. 2022-06-18]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]