Princípy židovskej viery

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Princípy židovskej viery sú základné teologické princípy, ktoré boli stanovené židovskými rabínmi a učencami s cieľom určiť, v čo musí veriť každý, kto chce byť v súlade s židovskou ortodoxiou. V priebehu židovských dejín sa objavilo niekoľko spôsobov ich stanovovania. Napríklad rabi Josef Albo rozlišoval tri základné princípy, naproti tomu Maimonides (nazývaný tiež Rambam) je autorom tzv. Trinástich článkov viery.

Trinásť článkov židovskej viery podľa Maimonida[upraviť | upraviť zdroj]

Týchto trinásť dogmatických článkov sa nachádza v židovských modlitebných knihách (siduroch) pod názvom Ani ma'amin - Verím - podľa úvodnej formuly každého z nich (Ani ma'amin be-emuna šlema: Verím dokonalou vierou…). Toto je ich súhrn:

 • 1. Boh je stvoriteľ a riadi všetko stvorenie.
 • 2. Boh je jediný; jeho bytie nie je ohraničené časom.
 • 3. Boh je netelesný.
 • 4. Boh je prvý a posledný.
 • 5. Modliť sa možno jedine k Bohu.
 • 6. Boh sa zjavuje ľuďom, slová prorokov sú pravdivé.
 • 7. Mojžiš je najväčší z prorokov.
 • 8. Mojžiš získal celú Tóru - tak ako ju máme dnes - na Sinaji od Boha.
 • 9. Tóra nikdy nebude pozmenená ani nahradená iným nariadením.
 • 10. Boh pozná myšlienky a skutky všetkých ľudí.
 • 11. Boh je nanajvýš spravodlivý: odmeňuje tých, ktorí dodržiavajú jeho prikázania a trestá tých, ktorí ich prestupujú.
 • 12. Raz sa nepochybne uskutoční príchod Mesiáša.
 • 13. Mŕtvi budú vzkriesení.

Princípy židovskej viery podľa Jozefa Alba[upraviť | upraviť zdroj]

Stredoveký rabín Jozef Albo vo svojom diele Sefer ha-ikkarim (Kniha princípov) zredukoval trinásť Maimonidových princípov na tri základné:

 • 1. Viera v Božiu existenciu.
 • 2. Viera v zjavenie, t. j. božský pôvod Tóry.
 • 3. Viera v Božiu spravodlivosť, od ktorej odvodzuje vieru v zmŕtvychvstanie.

Monoteizmus[upraviť | upraviť zdroj]

Židovské náboženstvo je založené na prísnom monoteizme. Najdokonalejším príkladom tohto princípu je základná židovská modlitba Šma Jisrael: "Počuj, Izrael".

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]