Protivník (vojenstvo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Protivník je vojenský termín, ktorým sa označuje strana považovaná za potencionálne nepriateľskú voči spojeneckej strane, proti ktorej sa predpokladá použitie sily.[1] Anglickým ekvivalentom tohto termínu je výraz adversary, príp. opponent. Vo vojenskej odbornej literatúre sa výraz používa zameniteľne s výrazom nepriateľ (angl. hostile, príp. enemy),[2] pričom označenie „nepriateľský“ je pri identifikácii prideľované „trase, cieľu alebo objektu, ktorých vlastnosti, správanie alebo pôvod naznačujú, že predstavujú hrozbu pre vlastné sily“.[3] Označenie ako nepriateľský ale ešte neznamená oprávnenie k zásahu.[3]

Podľa definície pplk. v. v. Dušana Valla je protivníkom „vojenský celok, proti ktorému je vedená bojová činnosť.[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. „adversary / adversaire / protivník“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 32 
  2. Pozri napr.: „combat power / puissance de combat / bojová sila“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 155  (“against the opponent”„proti nepriateľovi“), „combined arms (adj.) / interarmes (adj.) / vševojskový“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 158  (“an effect on the enemy”„účinok na nepriateľa“).
  3. a b „hostile / hostile / nepriateľský“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 329 
  4. Vallo, Dušan; et al. (2004), „PROTIVNÍK“, Vojenský terminologický a výkladový slovník, [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 164, ISBN 80-89018-63-7