Psychológia práce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Psychológia práce sleduje zákonitosti psychickej regulácie pracovnej činnosti a využitia týchto zákonitostí v praxi. Predmetom skúmania je samotná práca, pracovné podmienky a pracovné výsledky.

Hlavnými cieľmi sú zvyšovanie produktivity práce, racionalizácia a bezpečnosť práce, ochrana života a zdravia pracujúcich, záujmy pracujúceho človeka, sociálny a intelektuálny rozvoj pracovníkov.

Hlavnými úlohami sú vytváranie pracovného prostredia a organizovanie ľudských schopností, zručností, vedomostí, skúseností a iniciatívy tak, aby z toho mala prospech celá spoločnosť.