RAPEX

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) je rýchly informačný systém spoločenstva (Community Rapid Information System), ktorý zabezpečuje výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch nepotravinového charakteru medzi Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskym kráľovstvom.

Cieľom tohto výstražného systému je zabezpečiť, aby sa k spotrebiteľom nedostali nebezpečné výrobky, ktoré by ohrozovali jeho zdravie a bezpečnosť. Zároveň sa jednotlivé členské štáty informujú o prijatých opatreniach zameraných na zamedzenie výskytu nebezpečných výrobkov na trhu v Európskej únii. RAPEX slúži aj na monitorovanie efektívnosti fungovania trhového dozoru v jednotlivých krajinách a je základom pre vypracovanie a prijatie opatrení na ochranu trhu na úrovni Spoločenstva

Do systému RAPEX sa povinne hlásia všetky nebezpečné spotrebiteľské výrobky, ktoré predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov okrem:

RAPEX je týždenne aktualizovanou databázou oznámení, ktoré majú pôvod:

  • od výrobcov alebo distribútorov, ktorí zistili, že uviedli na trh nebezpečné výrobky a oznamujú dobrovoľne túto skutočnosť príslušnému národnému orgánu
  • alebo ide o prípady nebezpečných výrobkov, zistených národnými orgánmi dozoru trhu.

V systém začal pracovať v roku 2003 na základe Smernice Európskeho parlamentu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Prevádzkovateľom systému RAPEX je Európska komisia (EK) - Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. Členské štáty vstupujú do systému prostredníctvom národných kontrolných miest. Slovensko vstúpilo do systému 1. mája 2004.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]