Rastislav Kožiak

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rastislav Kožiak
historik
historik
Narodenie23. august 1969 (53 rokov)
Banská Bystrica, Slovensko

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (* 23. august 1969, Banská Bystrica) je slovenský historik, ktorý sa zaoberá cirkevnými dejinami a metodológiou histórie.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 pracuje na Katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (od roku 2004 ako vedúci katedry), kde vedie kurzy zo stredovekých dejín Európy a špecializované kurzy zo stredovekých dejín mníšstva a kresťanstva v stredovýchodnej Európe. Vo vedeckom výskume sa zameriava hlavne na problematiku christianizácie vo včasnom stredoveku, včasnostredoveký monasticizmus a metodológiu histórie.

V rokoch 1999 – 2002 externe prednášal na Katedre histórie najprv Žilinskej univerzity a neskôr Katolíckej univerzity v Ružomberku. Realizoval študijné pobyty na univerzitách a vedeckých pracoviskách v Giessene, Krakove, Lubline a vo Varšave, hosťovsky prednášal na univerzitách v Opave, Opole, Katoviciach a v Kielcach. Je členom redakčných rád viacerých domácich i zahraničných odborných časopisov (napr. Annales historici Prešoviensis, Byzantinoslovaca, Kultúrne dejiny, Acta historica Opaviensis, Studia mediaevalia Bohemica, Między Wisłą i Pilicą. Studia i materialy historyczne, Forum Historiae, Saeculum Christianum, Historia Slavorum Occidentis).

V rokoch 1993 – 1997 spolu s Martinom Kanovským a Ondrejom Červeným založil a redakčne viedol odborný interdisciplinárny časopis Text - revue pre humanitné vedy (Bratislava). V roku 1998 spolu s Júliusom Albertym založil odborný časopis Acta historica Neosoliensia, vydávaný dodnes na Katedre histórie FHV UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2006 je členom Slovenského národného komitétu historikov pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave, od roku 2008 predsedom Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History), od roku 2009 členom Slovensko-poľskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV, od roku 2010 členom Vedeckej rady Historického ústavu SAV, od roku 2011 podpredsedom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a od roku 2014 podpredsedom Vedeckej rady Historického ústavu SAV. Od roku 2006 je členom Centra pre štúdium kresťanstva, v rámci ktorého spoluorganizoval viacero vedeckých konferencií z oblasti výskumu cirkevných dejín. Od roku 2015 je tiež členom Commission of the Early History of the Slavs at the International Committee of the Slavists.

V roku 2012 sa spolu s Jaroslavom Nemešom stal laureátom Ceny profesora Jána Komorovského, ktorú udeľuje Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV.

Dňa 13. mája 2016 sa stal predsedom Slovenskej historickej spoločnosti, profesijnej organizácie slovenských historikov.

Publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

  • Rehole a kláštory v stredoveku. Editori: Rastislav Kožiak – Vincent Múcska. Banská Bystrica – Bratislava: Chronos, 2002. 211 s. ISBN 80-89027-05-9
  • Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5.-6. II. 2003 v Banskej Bystrici. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2004. 320 s. ISBN 80-89027-12-1
  • Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. 440 s. ISBN 80-89027-19-9
  • Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. 332 s. ISBN 80-89027-20-2
  • Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków v Polsce, 2009. 152 s. ISBN 978-83-7490-255-7
  • Rastislav Kožiak – Juraj Šuch – Eugen Zeleňák: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava : Chronos 2009. 304 s. ISBN 978-80-89027-28-6
  • Historiography in Motion : Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences. Eds. Roman Holec, Rastislav Kožiak. Bratislava : Institut of History of Slovak Academy of Sciences, 2010. ISBN 978-80-89388-31-8
  • Svätý Vojtech - svätec, doba a kult. Autori: Jaroslav Nemeš, Rastislav Kožiak et alii. Bratislava : Chronos, 2011. 228 s. ISBN 978-80-89027-35-4

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • SNOPKOVÁ, Blanka - KLIMOVÁ, Anna - ALBERTOVÁ, Henrieta (eds.): Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2010. ISBN 978-80-89388-34-9. s. 211 - 213.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]