Rovartani lapok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rovartani lapok (po slovensky "Entomologické listy") – významný maďarský entomologický časopis, ktorý vychádzal v rokoch 1884 – 1923 v Budapešti. Vydavateľom bol Magyar Entomologiai Társaság. Celkove vyšlo cca 25 ročníkov tohto časopisu. Jednotlivé čísla vychádzali mesačne, ale nevychádzali vždy celkom pravidelne. Písané boli v maďarčine, s nemeckým resumé. V časopise uverejňovali svoje práce mnohí významní entomológovia z územia celého Uhorska (vrátane Slovenska). V časopise boli uverejňované práce systematické, bionomické a faunistické. Tiež tu boli nekrológy niektorých znamejších uhorských entomológov, kde boli i ich portréty. Niekedy sú tieto práce jediné, kde sa zachoval portrét týchto entomológov. V časopise boli i recenzie niektorých významných entomologických kníh, ktoré písali uznávaní entomológovia Uhorska. Publikovali tu uhorskí entomológovia, ako napr.: Ernő Csiki, Lajos Abafi-Aigner, Lajos Biró, Eugen Pažický, Ferdinand Uhryk, János Pável, Géza von Horváth, Ján Frivaldský, Gyula Dahlström, Ede Agost Hudák a mnohí iní.