Royal Institute of British Architects

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Budova Royal Institute of British Architects na Portland Place v Londýne

Royal Institute of British Architects (skratka RIBA, doslova "Kráľovský inštitút britských architektov") je britský orgán pre architektúru a architektonické povolania.

Sformovaný bol v roku 1834 prominentnými architektami ako Philip Hardwick, Thomas Allom, William Donthorne, Thomas Leverton Donaldson, John Buonarotti Papworth a Thomas de Grey. Poskytuje podporu pre 44 000 členov po celom svete vo forme tréningov, technickej podpory, publikácií a podujatí. Taktiež stanovuje štandardy vo výučbe architektúry v Spojenom kráľovstve aj v zahraničí.[1]

RIBA sa v spolupráci s parlamentom snaží zlepšiť kvalitu verejných stavieb, obytných budov a nových komunít. Každoročné hodnotenia sledujú výnimočnú architektúru a vrcholia do ocenenia Stirlingovej ceny. Z londýnskeho ústredia sprostredkováva RIBA verejnosti informácie o životnom prostredí cez webstránky a knižnicu, ktorá obsahuje jedinečné kolekcie kníh, fotografií a rukopisov.

Organizácia[upraviť | upraviť zdroj]

RIBA je členská organizácia so 44 000 členmi pod vedením prezidentky Ruth Reed a vedúceho tímu v počte 170 ľudí z centrálneho Londýna a z regionálnych úradov.

Rada organizácie RIBA Rada je kontrolným orgánom a je zodpovedná za vedenie a rozvoj inštitútu. Zahŕňa 60 správcov, z ktorých veľká väčšina pozostáva z architektov. Rada prenecháva detailnú zodpovednosť a technický dôraz na výkonný výbor.

Výkonný výbor je rozdelený na štyri dcérske spoločnosti, každá s vlastným predstavenstvom, správcami a zamestnancami.

Predstavenstvo RIBA Predstavenstvo RIBA je holdingová spoločnosť zodpovedná za celkové podnikanie organizácie. Narába s celkovou politikou,pomocou voleného Orgánu správcov a koordinuje pôsobenie dcérskych spoločností.

Čo RIBA robí[upraviť | upraviť zdroj]

 • Poslanie a stratégia
 • Každoročné kontroly
 • Politiku
 • Styk s verejnosťou
 • Prieskum a rozvoj
 • Tvorba plánov
 • Knowledge Communities

Poslanie a stratégia[upraviť | upraviť zdroj]

Úlohou je prispieť k napredovaniu v architektúre a podporovať jej jedinečnosť.

Vízia

 • RIBA bojuje za lepšie budovy, komunity a životné prostredie pomocou architektúry a RIBA členov.

Stratégia

 • Poukazovať na prínos dobrej architektúry
 • Podporovať a zväčšovať prínosy
 • Umožniť tvorbu dobrej architektúry
 • Zabezpečiť vysokoštandardné služby
 • Vyvinúť potenciál na tvorbu stratégií

Každoročné kontroly[upraviť | upraviť zdroj]

Poskytujú celoročné zhodnotenie a podávajú finančnú správu o činnosti RIBA.

Politika[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavnými povinnosťami sú:

 • koordinovať politické aktivity
 • zabezpečovať prieskum
 • sledovať politickú situáciu
 • kontrolovať strategický plán RIBA

Styk s verejnosťou[upraviť | upraviť zdroj]

Architektúra je politická – týka sa problematiky toho kde človek žije, kde sú vzdelávané deti, ako je o človeka postarané v chorobe alebo toho ako vyzerá životné prostredie. Úlohou RIBA je cez rozhodnutia v parlamente zvýšiť úroveň architektúry.

Prieskum a rozvoj[upraviť | upraviť zdroj]

RIBA podporuje prieskum a inovatívnosť pri zvyšovaní vedomostí o profesii podnecovaním interakcie medzi výskumníkmi a realizátormi. Prieskum a rozvoj organizácie podporuje hlavne RIBA poslanie a stratégie a týka sa objektov zadefinových v strategickom pláne RIBA.

Tvorba plánov[upraviť | upraviť zdroj]

Je program zameraný na vízie do budúcnosti. Zahŕňa podniknuté prieskumy, vydané publikácie a poskytnuté lekcie, semináre a debaty. Vytvára priestor na komunikáciu o potrebách spoločnosti, o architektúre v minulosti a víziách architektúry do budúcnosti.

RIBA Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

Sú udelované budovám, ktoré dosahujú vysoký štandard a sú prínosom pre svoje okolie. Ceny sú každoročné a udeľujú sa od roku 1966. Hodnotené stavby sú posudzované pre konkrétny prípad a región. Porota pre každý región je zostavená z miestnych zástupcov, súdneho poradcu a z predsedajúceho, ktorý je zväčša známy architekt. Porota sa každoročne mení.

Typy ocenení :

Knowledge Communities[upraviť | upraviť zdroj]

Knowledge Comunities RIBA (Vzdelávacie komunity RIBA) sú internetové interdisciplinárne skupiny, ktorých úlohou je zachytiť, vzájomne zdieľať a aplikovať v praxi poznatky z oblasti architektúry a životného prostredia.

Je to nekomerčná iniciatíva otvorená odborníkom na životné prostredie a všetkým, ktorí sa chcú podeliť s poznatkami z príbuzných odvetví.

RIBA ako organizácia sa usiluje umožniť prenos vedomostí a poznatkov pomocou týchto špecializovaných skupín.[2]

Komunity[upraviť | upraviť zdroj]

RIBA momentálne ponúka vzdelávacie komunity v týchto oblastiach:

 • Študenti architektúry – umožňuje študentom vzájomne sa informovať o novinkách, skúsenostiach a podujatiach a sledovať progres vo výskume v architektúre.
 • Stavebné vzdelávanie a dizajn – pomáha vylepšiť systém vyššieho vzdelávania a umožňuje viesť diskusné fóra.
 • Práca na integrovanom projekte – úlohou je zaangažovať profesionálnu multi-disciplinárnu základňu do ďalšieho vývoja počítačového dizajnu a distribúcie technických informácií všetkým odvetviam pracujúcim v oblasti životného prostredia.
 • Udržateľnosť v architektúre – zameraná na odborníkov na životné prostredie a diskusie ohľadom environmentálneho zaťaženia v architektúre.
 • Normy a regulácie – snaží sa zapojiť členov do tvorby stavebných noriem a regulácii a podporuje dlhodobé projekty v spolupráci s RIBA, Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT) a Building Research Establishment (BRE).
 • Tradičná architektúra – priestor pre RIBA Radu pre tradičnú architektúru na šírenie výsledkov jej výskumu a na zachytenie skúseností členov.
 • Mezdinárodné – zameraná pre RIBA Radu pre medzinárodné vzťahy s cieľom vytvoriť medzinárodnú vzdelávaciu skupinu
 • Malé praxe v architektúre – základňa pre architektov z malých praxí pre vzájomnú výmenu informácií a skúseností a možnosť konzultácie dokumentov RIBA Rady pre malé praxe.
 • Mestská zeleň – vytvoriť vhodné podmienky,ktoré umožnia architektom zahŕňať stromy ako hlavnú časť projektu od počiatočnej fázy dizajnu.
 • Rozvoj a humanitárna pomoc – úlohou je preskúmať ako inovatívny, moderný dizajn a výstavba môžu prispieť k zlepšeniu životnej úrovne v najchudobnejších oblastiach sveta.

Vnútorné usporiadanie komunít[upraviť | upraviť zdroj]

Diagram zobrazujúci vnútorné usporiadanie RIBA Vzdelávacích Komunít.
Diagram zobrazujúci vnútorné usporiadanie RIBA Vzdelávacích Komunít.

Internetové stránky pre RIBA Vzdelávacie komunity sú podporované RIBA Oddelením pre výskum a rozvoj. Komunity sú riadené existujúcimi výbormi RIBA.

Úlohou výborov je vytvárať podmienky pre rozvoj motívov spojených so životným prostredím.

 • Promotér – je hlavným správcom príslušnej komunity. Promotéri sú vyberaní na základe ich odborných vedomostí, skúseností a aktívnej účasti v komunite.
 • Odborná rada – pozostáva zo 6 až 8 osôb. Členovia rady sú volení na základe ich odborných vedomostí a aktívnej účasti v komunite. Rada deleguje zodpovednosť za aktivity a úlohy v spolupráci s členmi komunity a facilitátorom.
 • Facilitátor – zodpovedá za vytvorenie a údržbu komunity a je jej hlavným administrátorom. Podporuje Odbornú radu a Promotéra. Facilitátor je podporovaný RIBA Oddelením pre výskum a rozvoj.
 • Členovia komunity – sú architekti a odborníci z príbuzných odvetví, ktorí chcú spolupracovať v oblasti dizajnu, manažmentu a výstavby.[3]

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Internetové stránky pre RIBA Vzdelávacie komunity ponúkajú členom možnosť aktívne sa zapájať do oblasí ich záujmu formou: blogov, diskusných fór, kalendára podujatí, kontaktov, zoznamu členov, aktivít a RSS feed.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]