Sanitár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sanitár (staršie pomenovanie ošetrovateľ) je pomocný zdravotnícky pracovník, ktorý je spôsobilý vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

Sanitár je riadnym členom ošetrovateľského tímu, jeho činnosti riadi službukonajúca sestra, priamym nadriadeným sanitára je staničná alebo vedúca sestra oddelenia prípadne kliniky.

Charakteristika povolania[upraviť | upraviť zdroj]

Povolanie na Slovensku môže vykonávať pracovník po absolvovaní ročného učebného odboru na strednej zdravotníckej škole. Štúdium prebieha iba v externej forme a je bezplatné. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou, ktorá sa skladá z dvoch častí: praktickej (v zdravotníckom zariadení) a teoretickej.

Kompetencie[upraviť | upraviť zdroj]

  • samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť
  • vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
  • ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy
  • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, anatomicko-patologických pracoviskách, v liečebných kúpeľoch a zariadeniach sociálnych služieb
  • poskytovať odbornú prvú pomoc

Odborné zručnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Dezinfekcia a sterilizácia zdravotných pomôcok, upratovanie zdravotníckych zariadení, umývanie a dezinfekcia nádob a náradia, manipulácia s biologickým materiálom v zdravotníckom zariadení, dovoz stravy, jej ohrievanie a rozdeľovanie chorým v zdravotníckom zariadení, príprava lôžka pre pacientov, manipulácia s lôžkami, manipulácia s telami zomretých, prevoz pacientov na pojazdných kreslách a ležadlách na vyšetrenie.

Registrácia povolania[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku je pre každého zdravotníckeho pracovníka pre výkon povolania povinná registrácia v príslušnej komore. Pracovníci v povolaní sanitár, sa registrujú v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]