Sivá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Iné významy slov sivá a šedá pozri v článku sivý. Iné významy slova šedivá pozri v článku šedivý.
 
RGB: (128; 128; 128)
HTML: #808080
CSS: grey
CMYK: (0; 0; 0; 50)
HSV: (0°; 0 %; 50 %)

Sivá (iné názvy: šedá [podrobnosti pozri nižšie], farba podobná farbe striebra alebo neurčitá farba: šedivá, farba podobná popolu: popolavá, nárečovo [skôr pre tmavšie odtiene]: burá alebo buravá) je farba (alebo skôr celá skupina farieb) na pomedzí bielej a čiernej. Vzniká zmiešaním týchto farieb v ľubovoľnom pomere.

Pri aditívnom miešaním farieb vzniká pri použití rovnakého množstva všetkých základných farieb sivá, tzn. všetky farby (k; k; k) sú sivé (o rôznej svetlosti k). Pri subtraktívnom miešaní farebného modelu CMY platí to isté, ale v prakticky používanom farebnom modeli CMYK sa namiesto toho používa iba čierna farba vo zvolenej intenzite (0; 0; 0; k).

Slovo šedý[upraviť | upraviť zdroj]

Hodnotenie slova šedý sa v literatúre rôzni. Konkrétne sa hodnotí ako:

 • spisovné, ale nevhodné slovo[1] alebo
 • nesprávne slovo[2] alebo
 • slovo zo subštandardu[3] (t.j. neformálne nespisovné slovo) alebo
 • hovorové slovo[4] (t.j. neformálne spisovné slovo) alebo
 • normálne (spisovné) slovo, najmä zo staršieho literárneho (t.j. nie ľudového) jazyka (v nárečiach sa totiž používa tvar "sivý" alebo "bur(av)ý")[5][6][7]

Pokiaľ ide čisto o kodifikačné príručky, platí nasledovné:

 • V aktuálnom Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) je slovo uvedené ako spisovné (keďže je tlačné hrubým písmom), ale nevhodné[1].
 • V aktuálnych Pravidlách slovenského pravopisu (2000 a nasl.) slovo šedý nie je uvedené, v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 a všetkých predchádzajúcich od roku 1953 je normálne uvedené (bez akéhokoľvek komentára), v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1940 bolo slovo šedý uvedené ako nesprávne a odkazovalo sa na slovo šedivý a v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1931 je slovo šedý normálne uvedené.[8][6]

V češtine je na rozdiel od slovenčiny štandardný názov farby medzi čiernou a bielou šedá a tvar sivá je len knižný.[9]

Použitie a symbolika sivej farby[upraviť | upraviť zdroj]

 • Slová šedivý, šedý a zriedkavejšie aj sivý znamenajú aj fádny, jednotvárny, nevýrazný.
 • Sivá/šedá farba označuje aj niečo medzi zlom (čiernou farbou) a dobrom (bielou farbou), napr. sivá/šedá zóna je výraz pre hranicu medzi zákonným a nezákonným.
 • Ľudské vlasy v starobe šedivejú, takže sivá farba môže byť chápaná ako symbol staroby alebo vyzretosti.
 • Sivá eminencia (šedá eminencia) označuje "človeka v pozadí", osobu, ktorá má rozhodujúci vplyv na politické alebo ekonomické rozhodnutia, no nevystupuje verejne, oficiálne sa jej činnosť prezentuje ako rozhodnutia niekoho iného, tzv. "ťahá za nitky". Toto označenie sa zaužívalo od čias dôverníka kardinála Richelieu, François Leclerc du Tremblay, ktorý aktívne nevystupoval, no napriek tomu ovplyvňoval udalosti. Nosil sivé rúcho.
 • Sivú farbu mali uniformy vojakov Konfederácie v americkej občianskej vojne (vojaci Únie nosili modré).

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b šedý. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 735.
 2. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 318.
 3. sivý. In: PISÁRČIKOVÁ, Mária, et al. Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 998 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0801-8.
 4. šedý. In: Veľký slovensko-ruský slovník. 1. vyd. Zväzok IV. R – Š. Bratislava : Veda, 1990. 758 s. ISBN 80-224-0079-3. S. 671.
 5. šedý. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V (R-rab — Š-švrkotať). Bratislava : Veda, 2000. 690 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0628-7.
 6. a b Šedý a šedivý. Slovenská reč (Bratislava: Štátne vydavateľstvo), december 1950, roč. 16, s. 126-127. Dostupné online [cit. 2019-02-05]. ISSN 1338-4279.
 7. šedý. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 398.
 8. Pravidlá slovenského pravopisu z rokov 2000, 1991, 1971, 1953, 1940, 1931
 9. šedý, sivý in: [1]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Sivá
 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sivá