Slovenská ľudová republika

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search
Slovenská ˇudová republika použivala Uhorské a Maďarské štátne symboly
Slovenská ľudová republika používala Maďarské a Uhorské štátne symboly

Slovenská ľudová republika alebo Východoslovenská republika[1] bol názov štátneho útvaru, ktorý trval od 11. decembra do 29. decembra 1918.[2]

Už v priebehu roka 1918 vznikla na východe Slovenska Východoslovenská rada (VslR), ktorá vyhlasovala východných Slovákov za samostatný národ pomenovaný Slovjaci, ktorý si želá ostať súčasťou Maďarska.[3] Keď tieto výzvy nenašli dostatočnú oporu, začala sa presadzovať idea samostatnej republiky, ktorá by bola tesne spojená s Maďarskom. Za asistencie Maďarskej národnej gardy bola v Košiciach vyhlásená samostatná Slovenská ľudová republika. Na čelo formálne menovanej vlády sa postavil prešovský župný archivár Viktor Dvorčák[1]. Slovenská ľudová republika proklamovala nezávislosť od Prahy (Česko-Slovenska) a úzke spojenie s Maďarskom, čo nazvali termínom „uhroslovjactvo“.

Slovenská ľudová republika zanikla po anexii územia Košíc česko-slovenskými vojskami.[4]

Referencie[edit | edit source]