Slovenský juh v stredoveku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Slovenský juh v stredoveku (franc. Les régions Slovaques méridionales au moyen âge) je dvojdielna knižná monografia Jána Stanislava, ktorá sa zaoberá na základe toponymického materiálu otázkou, kam siahalo v stredoveku slovenské osídlenie. Vyšla v roku 1948 v Martine nákladom Matice slovenskej. Prvý diel je systematické vysvetlenie metódy a osídlenia v oblasti dnešného južného Slovenska, Panónie, Potisia a Zátisia (ľavý breh rieky Tisa). Druhý diel tvorí abecedný zoznam sídiel a ich etymológia. Prílohu II. dielu tvoria mapy, ktorých autor je Jozef Štolc.

V roku 1999 vyšiel vo vydavateľstve Národné literárne centrum-Dom slovenskej literatúry opätovne I. diel a následne v roku 2004 (pri príležitosti 100. výročia narodenia J. Stanislava) Literárne informačné centrum vydalo II. diel s mapovými prílohami (26 máp).[1][2]

Vznik a osud pôvodného vydania[upraviť | upraviť zdroj]

Ján Stanislav začal na ňom pracovať v roku 1938, po obsadení južného Slovenska Maďarskom, dokončil ho v marci 1943. Pre nepriaznivé okolnosti vyšlo až po 2. svetovej vojne, do distribúce sa však už nedostalo.[3] Dielo bolo pôvodné ohlásené na rok 1943, k čomu však nedošlo. Narážky na veci, ktoré boli príčinu sa objavili aj v dobovej tlači.[4]:115 Skutočnosti však ozrejmuje list Jána Stanislava priateľovi Juliusovi Dolanskému z 16. februára 1953. Príslušná pasáž:

Za slovenského štátu som nemal na ružiach ustlané, ako v tých časoch nijaký slavista pod nacistickým dohľadom.

Bratislavskí ministri dostali neraz doktorskú horúčku. Niektorí chceli byť doktori. Zmyslel si to aj minister školstva Sivák. Poslal mi koncom marca 1943 posla, aby som na osobitnom zasadaní profesorského zboru navrhol ministra za čestného doktora filozofie a aby som mal slávnostnú prednášku na jeho promócii, ktorá by bola v rámci osláv storočnice spisovnej slovenčiny. Ceremeniál bol už hotový. Išlo len o podanie návrhu. Dostal som záruku, že moja žena, členka opery, vtedy vlastne elévka, dostane krásne roly v divadle – takto doslovne. Ja som buchol päsťou o stôl a vyhlásil som: A ja Vám ručím za to, že pán minister Sivák nikdy čestným doktorom filozofie nebude. A nebol. Za odmenu bola moja žena vyhodená z opery ND, a to s veľkým krikom. Písali sa zápisnice, museli ich podpísať známi ľudia, podriadení ministrovi, podpísali a prišli ma prosiť o odpustenie. Muselo to všetko sedieť. Ja som odmietol dať súhlas na sadzbu môjho veľkého spisu Slovenský juh v stredoveku, kým nedostanem satisfakciu. Povedali mi, že ma v Ilave (trestnica) naučia poriadku. Bola to pre mňa otázka morálna.

– J. Stanislav[4]:115-116

Dielo tak vyšlo po 2. svetovej vojne, v roku 1948 v Tučianskom Svätom Martine v Matici slovenskej.[pozn 1] Náklad I. dielu bol 1 500 kusov, II. dielu 1 500 kusov.[5] Cena za oba zväzky bola 1400 Kčs. Ani to však nemalo pokojný osud: Šimon Ondruš v doslove s názvom „Slovenský juh v stredoveku a súčasná slavistika“ k 2. vydaniu I. dielu uvádza (s. 469), že prvé vydanie diela nariadil z knižníc a predaja vyradiť vtedajší predseda vlády Viliam Široký. Medzi zahraničnými slavistami však bolo známe aj napriek tomu.[4]:116

Hodnotenie[upraviť | upraviť zdroj]

Celkové hodnotenie diela: „jedno zo základných a reprezentatívnych diel slovenskej onomastiky“[6], podobne sa vyjadril Vincent Blanár, ktorý toto dielo označil za fundamentálnu monografiu[7].

V recenzii na 2. vyd. II. dielu sa uvádza: „Vedeckú opodstatnenosť a silu svojich argumentov Stanislav dokazuje výberom metód pri svojej interpretácii jazykových javov, keď predovšetkým na základe komparácie začleňuje konkrétne slovenské názvy do paradigmatických vzťahov s inými slovanskými jazykmi. Zvolené postupy a dosiahnuté výsledky sú dôkazom jeho širokého rozhľadu v danej vedeckej oblasti a bohatých kontaktov s viacerými poprednými európskymi slavistami jeho doby.“[8]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. J. Stanislav: „V kníhkupectve SAVu si aj môj Slovenský juh v stredoveku vraj nejaký strýčko v čižmách najprv jeden deň prezeral a na druhý deň kúpil. Mal som z toho radosť. Videl som prihlášky na Slovenský juh v stredoveku. Písali ich aj ťažké ruky. Tieto prihlášky ma najviac dojali.“[4]:129

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Knižné publikácie LIC vydané v roku 1999 [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, [cit. 2020-10-15]. Dostupné online. Archivované 2016-06-17 z originálu.
 2. Knižné publikácie LIC vydané v roku 2004 [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, [cit. 2020-10-15]. Dostupné online. Archivované 2017-09-30 z originálu.
 3. SUBALLYOVÁ, Ľubica. Uviedli sme nové vydanie Slovenský juh v stredoveku II [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 26.11.2004, [cit. 2020-10-16]. Dostupné online.
 4. a b c d STANISLAV, Ivan. Život v slove : rozprávanie o profesorovi Jánovi Stanislavovi. 1. vyd. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1987.
 5. Rok Matice slovenskej : zpráva o činnosti Matice slovenskej za rok 1948. Martin : Matica slovenská, 1949. 153 s. S. 102.
 6. Slovenský juh v stredoveku. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 400.
 7. BLANÁR, Vincent. Svetlá a tiene slovenskej onomastiky. Slavica Slovaca, 2009, roč. 44, čís. 2, s. 160 – 165. Dostupné online [cit. 2020-10-16]. ISSN 0037-6787.
 8. RIŠKOVÁ, Lenka. Slovenský juh v stredoveku II. - Ján Stanislav - Inšpirujúce dielo slavistiky. Knižná revue, 4 2005. Dostupné online [cit. 2020-10-16].

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Bibliografický odkaz[upraviť | upraviť zdroj]

 • STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku I. 1. vyd. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1948. 664 s. (Spisy Jazykového odboru Matice slovenskej ; ser. B; zv. 1.)
 • STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku II. 1. vyd. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1948. 673 s. (Spisy Jazykového odboru Matice slovenskej ; ser. B; zv. 2.) + mapová príloha.
 • STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku I. 2. vyd. (v NLC – DSL 1.). Bratislava : Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1999. 485 s. (Svedectvá; zv. 15.) ISBN 80-88878-49-7.
 • STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku II. 2. vyd. (v LIC 1.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004. 533 s. + mapová príloha. ISBN 80-88878-89-6.