Slovenský posunkový jazyk

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Slovenský posunkový jazyk (SPJ) je vizuálno-motorický jazyk používaný hovoriacimi posunkového jazyka na území Slovenska. Je nevokálny, autonómny a prirodzený jazyk nepočujúcich ľudí na Slovensku, ktorý je tvorený špecifickými vizuálno-motorickými prostriedkami, t.j. tvarmi a pohybmi rúk a ich umiestnením v trojrozmernom priestore, mimikou, pohybmi a pozíciami hlavy a hornej časti trupu.

Slovenský posunkový jazyk má svoju posunkovú (slovnú) zásobu a svoju gramatiku (morfológiu a syntax), ktorá nie je závislá na gramatike slovenského jazyka. Príklad vety v slovenskom jazyku: Toto je jeho žuvačka. a preklad do slovenského posunkového jazyka: ŽUVAČKA + TÁ (rýchly opakovaný pohyb) + JEHO.

Posunkový jazyk nie je medzinárodný, existujú jednotlivé národné posunkové jazyky, ako napríklad americký posunkový jazyk (ASL), britský posunkový jazyk (BSL), austrálsky posunkový jazyk (AUSLAN), český posunkový jazyk (ČZJ) a pod.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]