Sob

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Sob pozri Sob (rozlišovacia stránka).
sob

Sob (lat. Rangifer) je rod z tribusu Rangiferini z podčeľade jeleníky (Capreolinae, Odocoileinae) z čeľade jeleňovité.

Jediným druhom rodu sob (Rangifer) je Rangifer tarandus, ktorý má tieto slovenské názvy: sob arktický[1], sob[1], sob polárny[2][3][4][v širšom zmysle], staršie: sob divý[5], staršie: sob obrovský[6], zastarano: ren[7], zastarano: renec[8], zastarano: tarand(us)[9].

O významoch názvu karibu pozri nižšie.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Druh sob arktický (Rangifer tarandus) sa v súčasnosti delí na značný počet (približne 15) poddruhov. Toto delenie je v detailoch sporné. Najdôležitejšie poddruhy sú:

Poznámka: Za povšimnutie stojí, že (ako hore vidno) podľa Luptákovho slovenského názvoslovia latinskému prívlastku arcticus zodpovedá slovenské "polárny" (nie "arktický"), zatiaľ čo slovenský prívlastok "arktický" zodpovedá latinskému tarandus.

V minulosti mnohí autori namiesto vyššie uvedeného jediného druhu Rangifer tarandus uvádzali viacero menších druhov (z ktorých niektoré zhruba zodpovedajú dnešným poddruhom) - napr. Rangifer tarandus v (naj)užšom zmysle, Rangifer sibiricus, Rangifer pearyi, Rangifer groenlandicus, Rangifer arcticus, Rangifer caribou, Rangifer montanus atď.

Alternatíve sa v minulosti namiesto jediného druhu Rangifer tarandus rozlišovali dva veľké druhy: Rangifer tarandus v užšom zmysle (=všetky soby z Eurázie) a Rangifer caribou (=všetky soby z Ameriky).

Zdroje kapitoly Systematika:[10][11][12][13][14][15][1][16][17][18][19][20]

Karibu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov karibu (resp. ak ide o formálny druh či poddruh, tak odbornejšie aj sob karibu) môže znamenať:

 • severoamerický názov druhu sob arktický (Rangifer tarandus)[21], alebo
 • jeden z amerických poddruhov druhu sob arktický - t.j. poddruh Rangifer tarandus caribou (pozri aj vyššie uvedený prehľad poddruhov); vyskytuje sa v južnej Kanade; v starších textoch bol často definovaný trochu užšie než dnes, t.j. zaberal menšie územie, a okrem toho bol často považovaný nie za poddruh, ale za samostatný druh (Rangifer caribou)[22][23], alebo
 • taxón (divízia) v rámci druhu sob arktický (Rangifer tarandus), ktorý zahŕňa poddruhy: Rangifer tarandus caribou (v Amerike), †Rangifer tarandus dawsoni (v Amerike), Rangifer tarandus buskensis (v Ázii), Rangifer tarandus valentinae (v Ázii), Rangifer tarandus phylarchus (v Ázii) a Rangifer tarandus fennicus (v Európe) [10], alebo
 • v dávnejšej minulosti: široko poňatý druh (Rangifer caribou), ktorý zahŕňal všetkých sobov na území Ameriky (porov. vysvetlenie k starším systém v kapitole Systematika).

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Sob žije v subpolárnych až polárnych častiach severnej pologule. Na južnej pologuli sa vyskytuje na súostroví Kerguelény, kde bol vysadený v druhej polovici 20. storočia.

Parohy, ktoré má samec i samica, sú na konci sploštené. Na nohách majú široké kopytá, takže sa neboria do snehu a bahna. Živí sa bylinami a lišajníkmi, ktoré v zime vyhrabáva zo snehu.

Na severe Európy, Ázie a Ameriky je chovaný pre mlieko, mäso, kožu a nosenie bremien. [24]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6.
 2. sob. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 665.
 3. jeleňovité. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 211.
 4. sob. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 134.
 5. STANĚK, Václav Jan. Veľký obrazový atlas zvierat. Preklad Juraj Blicha. Bratislava : Mladé letá, 1965. 592 s. S. 553.
 6. Geografičeskij žurnal. [s.l.] : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied., 1979. 806 s.
 7. Matzenauer F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874, S. 21
 8. Seidel, P. Obrázkový prírodopis pre nár. školy. Budapešť 1874. S. 11
 9. tarand. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V T – V. Bratislava : Veda, 2005. 700 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0862-X.
 10. a b Mammal Species of the World - Browse: tarandus [online]. departments.bucknell.edu, [cit. 2021-05-12]. Dostupné online.
 11. The current state of the Wild Reindeer in Russia. General overview of the situation. [online]. carma.caff.is, [cit. 2021-05-12]. Dostupné online.
 12. IUCN - Rangifer- Taxonomy. iucnredlist.org, [cit. 2021-05-12]. Dostupné online.
 13. Klütsch CFC, Manseau M, Wilson PJ (2012) Phylogeographical Analysis of mtDNA Data Indicates Postglacial Expansion from Multiple Glacial Refugia in Woodland Caribou (Rangifer tarandus caribou). PLoS ONE 7(12): e52661. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052661
 14. GIPPOLITI, S. Everything mammal conservation biologists always wanted to know about taxonomy (but were afraid to ask). Journal of Nature Conservation 2020 [1]
 15. GRANT, M. The Caribou. 1902/1904, S. 174 a nasl. [2]
 16. PLUHÁČEK, J. et al. České názvy živočichů. Savci (Mammalia). Dodatek 2 – jelenovití (Cervidae), kabarovití (Moschidae) a kančilovití (Tragulidae). In: Lynx, n. s. (Praha), 42: 281–296 (2010).
 17. Svet živočíšnej ríše : ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 444.
 18. AUDUBON, John James; BACHMAN, John. The Quadrupeds of North America. [s.l.] : V.G. Audubon, 1854. 411 s. Dostupné online. S. 111.
 19. 1911 Encyclopædia Britannica/Reindeer [online]. en.wikisource.org, [cit. 2021-05-12]. Dostupné online.
 20. PRÍLOHA k NARIADENIU KOMISIE (EÚ) .../...,ktorým sa menia prílohy I a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.999/2001, pokiaľ ide o program dohľadu nad chronickým chradnutím jeleňovitých vEstónsku, vo Fínsku, v Lotyšsku, Litve, Poľsku a vo Švédsku, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/182/ES [3]
 21. Zviera. Bratislava : Ikar, 2002. 623 s. ISBN 80-551-0375-5. S. 241.
 22. Pozri zdroje vyššie uvedené v kapitole Systematika
 23. karibu. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 603.
 24. Preklad článku sob polární z českej wikipédie, verzia č. 4105208.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sob
 • Spolupracuj na Wikidruhoch Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Sob