Spojenia hrudníka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pohľad na sternokostálne, kostochondrálne a interchondrálne skĺbenia spredu. (Gray´s Anatomy, 1918)

Spojenia hrudníka (lat. juncturae thoracis) sú anatomické štruktúry, zabezpečujúce viac či menej pohyblivé spojenia jednotlivých kostí hrudníka.

Patria sem:

  • stavcovorebrové skĺbenia (lat. articulationes costovertebrales) - kĺby spájajúce rebrá so stavcami. Delia sa na:
    • skĺbenia hlavičiek rebier (lat. articulationes capitum costarum)
    • priečnorebrové skĺbenia (lat. articulationes costotransversariae)
  • hrudnorebrové skĺbenia (lat. articulationes sternocostales) - málo pohyblivé kĺby, spájajúce predné konce rebier s hrudnou kosťou. Ich kĺbne puzdra spevňujú väzy, ligamenta sternocostalia radiata, ktoré sa vejárovite rozbiehajú a na prednej stene sterna spájajú do väzivovej membrány - membrana sterni.
  • rebrovochrupavkové skĺbenia (lat. articulationes costochondrales) - skĺbenie predných koncov nepravých rebier s chrupavkami vyšších rebier;
  • medzichrupavkové skĺbenia (lat. articulationes interchondrales) - vzájomné spojenia chrupavkovitých častí rebier; nevyskytujú sa u každého človeka.
  • väzy spevňujúce vyššie uvedené skĺbenia
Membrana intercostalis externa - v blízkosti sterna, medzi chrupavkami rebier ako šľachovité pokračovanie vonkajších medzirebrových svalov.
Membrana intercostalis interna - podobná väzivová blana medzi rebrami v blízkosti chrbtice ako pokračovanie vnútorných medzirebrových svalov.
Ligamenta costoxiphoidea - vedú k processus xiphoideus od priľahlých rebier.