Kĺby hornej končatiny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kĺby hornej končatiny zahŕňajú:

 • spojenia pletenca hornej končatiny (lat. articulationes cinguli membri superioris)
  • kĺb kľúčnej a hrudnej kosti (lat. articulatio sternoclavicularis)
  • kĺb kľúčnej kosti a lopatky (lat. articulatio akromioclavicularis)
 • spojenia voľnej hornej končatiny (lat. articulatio membri superioris liberi)
  • ramenný kĺb (lat. articulatio humeri)
  • kĺb ramennej a lakťovej kosti (lat. articulatio humeroulnaris)
  • kĺb ramennej a vretennej kosti (lat. articulatio humeroradialis)
  • kĺby lakťovej a vretennej kosti (lat. articulationes radioulnares proximalis et distalis)
 • kĺby ruky (lat. articulationes manus) sa skladajú z 29 kostí, z ktorých vzniknú tieto kostné spojenia:
 1. vretenozápästný kĺb (lat. articulatio radiocarpalis )
 2. strednozápästný kĺb (lat. articulatio mediocarpalis )
 3. vzdialenejší vretenolakťový kĺb (lat.articulatio radioulnaris distalis )
 4. medzizápästné kĺby (lat. articulationes intercarpales )
 5. zápästnozáprstné kĺby (lat. articulationes carpometacarpales )
 6. medzizáprstné kĺby (lat.articulationes intermetacarpales )
 7. záprstnočlánkové kĺby (lat.articulationes metacarpophalangeales )
 8. medzičlánkové kĺby (lat.articulationes interphalangeales )