Spoločenstvo obcí

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Spoločenstvo obcí (franc. Communauté de communes) je vo Francúzsku označenie pre zväzok obcí. Obce spoločne vytvárajúce rámec, v ktorom môžu spoločne riešiť komunálne úlohy. V roku 2009 bolo vo Francúzsku 2 406 týchto Spoločenstiev obcí, ktoré zahrňovali 27,5 miliónov obyvateľov.

Právny status[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa platných ustanovení Code général des collectivités territoriales (Všeobecného zákonníka o územných korporáciách) je Spoločenstvo obcí verejná inštitúcia v medzikomunálnej spolupráci, ktorú tvorí niekoľko obcí, a ktorá zahrnuje súvislý priestor bez enklávy. Aj potom, kedy toto ustanovenie vstúpilo v platnosť, môžu už skôr založené spoločenstvá obcí, ktoré netvoria jednoliate územie, existovať aj naďalej.

Založenie nového spoločenstva môže iniciovať jeden či viac obecných radných z dotyčných obcí, ale môže ho tiež iniciovať zástupca štátnych orgánov, prefekta v čele departementu, v ktorom tieto obce ležia. V tomto druhom prípade treba súhlas departemálnej komisie medzikomunálnej spolupráce. Nové spoločenstvo potvrdzuje svojim výnosom prefekt, pokiaľ založenie odsúhlasia obecní zastupitelia v minimálne dvoch tretinách dotknutých obcí s najmenej polovicou obyvateľov budúceho spoločenstva alebo aspoň polovica obcí s najmenej dvoma tretinami obyvateľov. Spoločenstvo obcí môže byť vytvorené na dobu neurčitú, alebo len na obmedzenú dobu.

Orgány[upraviť | upraviť zdroj]

Spoločenstvo obcí riadi rada spoločenstva (conseil communautaire), ktorej členovia sú volení obecnými radami. Rozdelenie kresiel sa určuje buď podľa jednomyseľného súhlasu členských obcí, alebo sú pridelené proporcionálne v pomere k počtu obyvateľov obcí. V oboch prípadoch musí mať každá zúčastnená obec aspoň jedného zástupcu a naopak môže mať nanajvýš polovicu členov.

Kompetencie a financovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Spoločenstvá obcí preberajú v každom prípade kompetencie zúčastnených obcí v otázkach územného plánovania a hospodárskeho rozvoja presahujúce jednotlivé obce. Okrem toho musia prevziať aspoň jednu kompetenciu z oblastí ochrany životného prostredia, bytovej politiky, výstavby a údržby ciest a odvozu odpadkov či výstavby a údržby základných škôl, kultúrnych a športových zariadení. K vymedzeniu a predaniu právomocí na spoločenstvo je potreba rovnakého súhlasu ako v prípade jeho založenia.

Spoločenstvo obdrží príjmy z dane z nehnuteľností, dane z bývania, živnostenskej dane. Ďalšie finančné prostriedky získa z daní a poplatkov určených k plneniu úloh, ktoré boli na spoločenstvo prenesené.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spoločenstvo aglomerácie (Communauté d'agglomération) – je zväz obcí, ktorý musí mať minimálne 50 000 obyvateľov a aspoň jedna z obcí minimálne 15 000 obyvateľov alebo byť sídlom prefektúry.
  • Spoločenstvo miest (Communauté urbaine) – je zväz obcí okolo metropolitnej oblasti veľkých miest.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]