Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja je príspevková organizácia Bratislavského samosprávneho kraja, hlavným predmetom činnosti ktorej je správa a údržba ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Sídli na Čučoriedkovej ulici v Bratislave, správu a údržbu ciest zabezpečuje prostredníctvom svojich troch stredísk v Malackách, Pezinku a Senci.

Spoločnosť vznikla delimitáciou majetku Slovenskej správy ciest 1.1.2004 ako akciová spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, kedy prešli cesty II. a III. triedy na Slovensku do vlastníctva samosprávnych krajov, konkrétne transformáciou vnútornej organizačnej jednotky Slovenskej správy ciest Správa a údržba Bratislava - okolie. Táto organizačná jednotka samotná vznikla 1.1.1996 z Okresnej správy ciest Bratislava-vidiek, ktorá mala na starosť správu a údržbu ciest I., II. a III. triedy v bývalom okrese Bratislava-vidiek. V roku 2021 sa pretransformovala na súčasnú príspevkovú organizáciu.