Stanislav Šmatlák

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search
Stanislav Šmatlák
literárny vedec, literárny kritik, literárny historik
Narodenie28. november 1925
Oslany
Úmrtie5. august 2008 (82 rokov)
Bratislava

Stanislav Šmatlák (pseudonym: Stanislav Kostka) (* 28. november 1925, Oslany – † 5. august 2008, Bratislava) bol slovenský literárny historik, teoretik a kritik. Autor základných diel o dejinách slovenskej literatúry a literárnych monografií.

Životopis[edit | edit source]

Študoval na gymnáziách v Prievidzi, Zlatých Moravciach a v Banskej Bystrici, kde roku 1944 maturoval, v roku 1944 – 1949 študoval filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Už ako študent redaktor vydavat. SAVU, neskôr odborný asistent Literárnovedného ústavu SAV a po skončení školy jeho vedeckým pracovníkom, redaktor vydavat. Smena (1952 – 1953), Slovenských pohľadov (1960 – 1963). Vo svojej práci sa zameral na metodologické problémy literárnej vedy, štúdie o diele a živote slovenských spisovateľov a básnikov (Červeň, Hviezdoslav, Švantner), popularizačné práce. Edične pripravil množstvo vedeckých zborníkov a výbery z tvorby slovenských spisovateľov a kritikov (F. Kráľ, I. Krasko, M. Rúfus , M. Válek atď.). Súbežne sa venoval problematike vzniku a vývinu nadrealizmu a poézie pre deti. Aktuálne problémy slovenskej literatúry nastolil spoločne s Jánom Števčekom v publikácii Literárne rozhovory. Napísal súbor úvah, štúdií a esejí o slovenskej poézii. Po spoluautorskej účasti na 3. a 4. zväzku Dejín slovenskej literatúry (1967, 1975) napísal syntetizujúce Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť (1988).

Dielo[edit | edit source]

  • Príspevok štýlu slovenského literárneho realizmu (1947)
  • Základy teórie literatúry (1953)
  • Hviezdoslav v kritike a spomienkach (1954)
  • Vývin a tvar Kraskovej lyriky (1976)
  • Básnik a dieťa (1963)
  • Dve storočia slovenskej lyriky (1979)
  • Súčasnosť a literatúra (1975)
  • Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť (1988)

Literatúra[edit | edit source]

Externé odkazy[edit | edit source]