Stredná odborná škola drevárska (Topoľčany)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch so sídlom na Pílskej ulici č. 7 je stredná odborná škola zameraná na prípravu žiakov pre drevársky priemysel a výrobu nábytku. Je situovaná v blízkosti jednej z najväčších firiem na výrobu nábytku na Slovensku - Decodom s.r.o v Topoľčanoch.

Názov
Stredná odborná škola drevárska Topoľčany
Obrázok
Základné údaje
Adresa                Pílska 7
Zameranie          stredná odborná škola
Riaditeľ               Mgr. Miloš Bobula
Rok založenia    1979
Web    oficiálna webová stránka školy.


História[upraviť | upraviť zdroj]

Mesto Topoľčany leží na Hornej Nitre a historicky je úzko späté s drevárskym a nábytkárskym priemyslom.Škola historicky prešla dlhým vývojom.
Stredné odborné učilište nábytkárske v Topoľčanoch sa stalo priamym pokračovateľom odborného učilišťa pri n. p. Mier v Topoľčanoch, ktoré bolo založené v roku 1972. Od roku 1979 škola niesla nový názov Stredné odborné učilište nábytkárske (SOU nábytkárske) a pripravovala kvalifikovaných stolárov pre nábytkárske podniky na Slovensku. V roku 1988 bola otvorená elokovaná trieda Strednej priemyselnej školy drevárskej vo Zvolene, pri SOU nábytkárskom v Topoľčanoch. Obe školy zostali pod jedným riaditeľstvom. V roku 1991 sa Stredná odborná škola drevárska od SOU nábytkárskeho delimitovala a začala pôsobiť v priestoroch učilišťa pod samostatným riaditeľstvom.

Ďalšie zmeny[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2003 došlo k združeniu obidvoch škôl a vznikla Združená stredná škola drevárska a nábytkárska.
V roku 2008 sa názov školy zmenil na Stredná odborná škola.
Od roku 2009 má škola názov Stredná odborná škola drevárska.

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti (2009) má škola 19 tried, ktoré navštevuje 484 žiakov. Neustále prebiehajú zmeny týkajúce modernizácie vyučovacieho procesu s využívaním IKT technológií a e-learningu. Škola získala finančné zdroje z Európskych štrukturálnych fondov na rekonštrukciu a modernizáciu v súvislosti so nížením energetickej náročnosti prevádzky. Vybudovalo sa Pilotné centrum odborného vzdelávania nábytkárskeho priemyslu v spolupráci s firmou Decodom s.r.o Topoľčany.

Škola sa aktívne prezentuje na medzinárodných výstavách, veľtrhoch, v rámci mesta i v masmediálnych prostriedkoch. Žiaci majú možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch a zapájajú sa do SOČ.

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

4-ročné študijné odbory
 • po ukončení štúdia získavajú žiaci maturitné vysvedčenie:
 1. 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo
 2. 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 3. 3917 6 technické a informatické služby
 4. 8269 6 tvorba nábytku a interiéru
3-ročné učebné odbory
 • po ukončení štúdia získavajú žiaci vyučný list:
 1. 3355 2 stolár
 2. 3663 2 tesár
 3. 3370 2 čalúnnik
 4. 8557 2 umelecký stolár
2-ročné nadstavbové štúdium
 • po ukončení učebného odboru môžu absolventi učebných odborov získať maturitné vysvedčenie v nasledovných odboroch:
 1. 3347 4 drevárska a nábytkárska výroba - zameranie na: 01 drevárstvo a nábytkárstvo
 2. 8501 4 umelecko-remeselné práce

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°34′00″S 18°09′56″V / 48,566545°S 18,165494°V / 48.566545; 18.165494