Stredná priemyselná škola dopravná (Trnava, Študentská 23)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná.jpg

Základné údaje
Rok založenia1983
Zameranievzdelávanie
RiaditeľPeter Papík
Kontaktné údaje
AdresaŠtudentská 23, 918 45 Trnava
Oficiálny webOficiálna stránka

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola sídliaca na Študentskej ulici v Trnave. Ponúka niekoľko študijných odborov zamerania v doprave a telekomunikáciách v dennom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou, ale i v externom štúdiu. Taktiež ponúka rekvalifikačné akreditované kurzy a Jazykovú školu.

Vedenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Riaditeľ[upraviť | upraviť zdroj]

 • Peter Papík

Zástupcovia riaditeľa[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ing. Dana Selecká
 • Ing. Ivan Magdolen

História[upraviť | upraviť zdroj]

Základy dnešnej Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave boli položené už v roku 1959 na bývalej Strednej ekonomickej škole, ktorá sídlila na vtedajšej Gottwaldovej ulici. Tam bol popri ekonomických odboroch od 1. septembra 1959 otvorený aj odbor Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy. Tento odbor sa úspešne rozvíjal na Strednej ekonomickej škole až do 31. augusta 1962. V tomto čase ukončil svoje pôsobenie na Strednej ekonomickej škole a bol premiestnený na SPŠ strojnícku.

Vo vývoji Strednej priemyselnej školy dopravnej prišlo k určitému pokroku, pretože okrem presunu na Strednú priemyselnú školu strojnícku sa od 1. septembra 1962 sa vyučovali dopravné odbory:

 • Elektrická trakcia a energetika v doprave.
 • Stavebná údržba a rekonštrukcia železničných tratí.
 • Bloky a spoje /zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave

Odbor železničná doprava a preprava pokračoval ďalej bez zmien. Pre zefektívnenie vyučovania bola zriadená dopravná sála, laboratóriá a dielne, kde si študenti mohli svoje teoretické znalosti prakticky overovať.

Stredná priemyselná škola dopravná začala výučbu 1. septembra 1983 na terajšej Študentskej ulici v budove, ktorá pôvodne patrila Strednej ekonomickej školy na ktorej Stredná priemyselná škola dopravná začínala. Vytvorilo sa 8 tried prvých ročníkov, 7 tried druhých ročníkov, 6 tried tretích ročníkov a 5 tried štvrtých ročníkov čo tvorilo 739 študentov. V tomto období mala škola veľmi dobré obojstranné styky so školami Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná Košice, Stredná priemyselná škola dopravná Plzeň a Stredná priemyselná škola dopravná Břeclav, s ktorými mala podobné študijné odbory.

Časom škola rozvíjala patronátnu činnosť so štátnymi podnikmi, ako boli Česko-slovenské štátne dráhy, Železničné opravovne a strojárne Trnava, Česko-slovenská štátna automobilová doprava a ďalšie. V týchto podnikoch absolventi rozvíjali svoje nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi.

S rozširovaním Strednej priemyselnej školy dopravnej vznikla i požiadavka na zvýšenie počtu tried. Priestory mala vyriešiť prístavba novej budovy. V roku 1987 bola ukončená jej prvá etapa. Priestory však naďalej neboli postačujúce počtu študentov. V školskom roku 1985 mala škola 31 tried s 930-timi študentmi. Vedenie školy sa preto rozhodlo pre alternatívne riešenie a dvanásť tried umiestnilo mimo hlavnú budovu. V rokoch 19831985 bolo šesť tried najprv umiestnených v Základnej škole Špačince a v rokoch 19851992 na Základnej škole v Hrnčiarovciach. Na Strednom odbornom učilišti energetickom v Trnave bolo šesť tried umiestnených počas celého uvedeného obdobia. V roku 1992 bola ukončená druhá etapa výstavby tried v areáli školy. Dokončením tejto výstavby sa vyriešili všetky priestorové problémy a škola má v súčasnosti k dispozícii dvadsaťosem tried, ktoré plne vyhovujú kapacite prijímaných študentov.[1]

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti poskytuje najkomplexnejšiu ponuku štvorročných denných študijných odborov v dopravnom ekonomickom aj technickom zameraní:

 • elektrotechnika komunikačné a sieťové technológie – s oblasťami smerovania:
  • sieťové technológie
  • informačné a komunikačné technológie v doprave
  • programovanie a grafické systémy
 • elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – s oblasťami smerovania:
  • mikroelektronika
  • zabezpečovacia a oznamovacia technika
  • telekomunikačná technika
  • informačné a komunikačné technológie v doprave
 • technika a prevádzka dopravy – s oblasťami smerovania:
  • prevádzka a údržba cestných vozidiel
  • prevádzka a opravy cestných vozidiel
 • technické a informatické služby – s oblasťou smerovania:
  • zasielateľstvo
 • dopravná akadémia – s oblasťou smerovania:
  • manažment v doprave
  • ekonomika
  • zasielateľstvo
 • prevádzka a ekonomika dopravy – s oblasťami smerovania:
  • železničná doprava a preprava
  • cestná doprava a preprava
  • letecká doprava a preprava
  • logistika v doprave
  • bezpečnosť a manažment v doprave[2]

Školiace stredisko PSA Peugeot Citroën[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci medzinárodnej spolupráce a projektu budovania nového závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia bola Stredná priemyselná škola dopravná vybraná ako budúce školiace pracovisko pre vyškolenie 3500 pracovníkov nového závodu v 249 profesiách v priebehu rokov 20042007. Za týmto účelom boli poskytnuté firme PSA Peugeot so súhlasom zriaďovateľa technologické priestory v rozsahu 1 100 m². Francúzska strana poskytla technické vybavenie, ktoré bude slúžiť jednak na školenie pracovníkov, ale od roku 2007 sa stane majetkom TSK Trnava a teda bude slúžiť na skvalitnenie odborného vzdelávania, najmä v odbore technika a prevádzka v doprave. Na škole je vybudované moderné školiace centrum, ktoré v budúcnosti vytvorí podstatne kvalitnejšiu vzdelávaciu základňu pre žiakov príslušného odboru.

V priebehu školského roka sa spustila prevádzka v kampuse povolaní a dňa 12. mája 2005 bola podpísaná Medzinárodná rámcová dohoda a dohoda medzi Strednou priemyselnou školou dopravnou a PSA Peugeot Citroën Trnava. Škola získala materiálové vybavenie, ktoré podstatne zlepšuje odbornú úroveň vyučovania.

Z hľadiska vybavenia odborných laboratórií najmä v oblasti elektrotechniky škola obnovuje technologickú základňu novými prístrojmi, aby bolo možné plniť náročné vzdelávacie úlohy. Plán výstavby v súlade s finančným dotáciami zriaďovateľa bol úspešne ukončený a v súčasnosti sa v plnej miere využíva. Týmto riešením Trnavský Samosprávny Kraj v Trnave vytvára dobré materiálne podmienky pre kvalitu vyučovacieho procesu na škole.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°22′31″S 17°34′40″V / 48,37533°S 17,57786°V / 48.37533; 17.57786