Subjekt (filozofia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Subjekt je to, čo leží pod, v základe.

Chápanie subjektu v dejinách filozofie záviselo od toho, aké kategórie intervenovali v procese filozofických úvah o subjekte: tak napr. scholastika chápala subjekt ako predmet alebo objekt, na ktorý sa zameriava činnosť, zatiaľ čo v novovekej filozofii sa subjekt chápe naopak ako nositeľ, vykonávateľ činnosti.

Treba odlišovať špeciálnovedné (logické, jazykovedné, právovedné, a pod.) pojmy subjektu od filozofických.

Názory na subjekt[upraviť | upraviť zdroj]

  • Podľa N. Hartmanna je subjekt predpoklad osobnosti.
  • Podľa predstaviteľov metafyziky a noetiky je subjekt nositeľ zážitkov, osoba, ktorá poznáva, je to vediace a poznávajúce ja.
  • L. I. Wittgenstein zastával názor, že subjekt nepatrí k svetu, ale je hranicou sveta. Kde na svete možno pozorovať metafyzický subjekt? Je to ako s okom a zorným poľom. Oko v skutočnosti nevidíš. A na zornom poli nič nevedie k záveru, že je videné okom.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.