Sufragán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sufragán alebo sufragánny biskup (lat. suffraganeus, z lat. suffragium – hlas, hlasovacie právo) je v katolíckom[pozn. 1] a anglikánskom prostredí biskup stojaci na čele sufragánnej diecézy. Je podriadený metropolitovi cirkevnej provincie. Sufragánny biskup má v rámci svojej diecézy v zásade postavenie a právomoci diecézneho biskupa. Najstarší sufragán má okrem toho podľa univerzálneho kánonického práva Katolíckej cirkvi niektoré ďalšie právomoci (kánn. 395 §4; 415; 425 §3 CIC [1983]). Termín sufragán sa v cirkevnom prostredí vyskytuje od 8. storočia.[1] Historicky, najmä v nemeckých krajinách[2], tiež označoval biskupov auxiliárnych. Tento širší význam sa dodnes zachoval v Poľsku.[3] Termín v minulosti označoval aj iné duchovné osoby[4] s hlasovacím právom (ius sufragii) na cirkevných zhromaždeniach.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Kódex kánonov východných cirkví pojem nepoužíva, predsa však býva neoficiálne používaný aj vo východnom prostredí, čo dokladá napr. predhovor emeritného košického eparchiálneho biskupa Milana Chautura ku Kódexu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. MERNARD, Felix. Suffragan. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Ed. Michael Buchberger, Walter Kasper. 3., völlig neubearb. Aufl. Band Neunter. San bis Thomas. Freiburg, Basel, Rom, Wien : Verlag Herder, 2000. ISBN 3-451-22009-1. S. 1093 – 1094. (po nemecky)
  2. SUFFRAGANT. In: Dictionnaire de droit canonique. Tome Troisieme: O – Z. Paris : Hypolite Walzer, 1890. S. 559 – 560.
  3. sufragán. In: TRETERA, Jiří Rajmund; HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Praha : Grada Publishing, 2011. 147 s. ISBN 978-80-247-7178-6, 978-80-247-3614-3. S. 123 – 124.
  4. Suffragán. In: Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Díl Dvacátýčtvrtý: Staroženské – Śyl. Praha : J. Otto, 1906. S. 339. (po česky)