Svätená voda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Svätená voda

Svätená voda (aqua benedicta, aqua lustralis) sa používa v liturgii na pokropenie ľudu, požehnávaných osôb i hmotných vecí. Veriaci sa ňou prežehnávajú. V kostoloch pri vstupných dverách sú nádoby so svätenou vodou, aj v mnohých kresťanských rodinách majú sväteničky. Účinky svätenej vody objasňujú modlitby v obrade posvätenia vody a pokropenia ľudu, keď kňaz prosí, aby nás posilnila, obnovila v nás milosť krstu, pomohla vyprosiť si odpustenie hriechov a dosiahnuť milosť na ochranu proti chorobám a úkladom zla. Veriaci sa svätenou vodou prežehnávajú, aby si tak pripomínali Kristovu vykupiteľskú obetu na kríži. Duchovná účinnosť nie je teda v samotnej vode, ale v modlitbe pri jej požehnávaní, ako aj vo viere, s ktorou je používaná. Preto prežehnanie má byť dôstojné a je chyba, ak sa robí len mechanicky. Svätenou vodou sa prežehnávame nielen pri vstupe na posvätné miesto, ale aj pri odchode z kostola, keď odchádzame do profánneho prostredia. Máme si uvedomiť, že aj mimo kostola sme Božie deti, ktoré Kristus vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Týmto úkonom si vyprosujeme pomoc a ochranu v bežnom živote.

Latinská formula[upraviť | upraviť zdroj]

Tradičná latinská formula pre posvätenie znie:

Exorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu Christi, Filii ejus Domini nostri, et in virtute Spiritus Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem ejusdem Domini nostri Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos et mortuos et sæculum per ignem.

Deus, qui ad salutem humani generis maxima quæque sacramenta in aquarum substantia condidisti: adesto propitius invocationibus nostris, et elemento huic, multimodis purificationibus præparato, virtutem tuæ benedictionis infunde; ut creatura tua, mysteriis tuis serviens, ad abigendos dæmones morbosque pellendos divinæ gratiæ sumat effectum; ut quidquid in domibus vel in locis fidelium hæc unda resperserit careat omni immunditia, liberetur a noxa. Non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens: discedant omnes insidiæ latentis inimici; et si quid est quod aut incolumitati habitantium invidet aut quieti, aspersione hujus aquæ effugiat: ut salubritas, per invocationem sancti tui nominis expetita, ab omnibus sit impugnationibus defensa. Per Dominum, amen [1].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]