Svätenina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sväteniny (lat. sacramentalium) sú v latinskej cirkvi nábožným úkonom a viditeľným posvätným znakom, ktorým sa vyprosuje Božia milosť. Pri sväteninách sa často používa liturgická kniha Rímsky rituál, alebo z neho odvodený Benedikcionál (modlitebník). Sväteniny sú Cirkvou založená ustanovizeň a väčšinou sa skladajú z modlitby a gestá (napr. znak kríža, kropenie sv. vodou, okiadzanie a iné). Niektoré sväteniny sú však samostatným a dlhším obradom.

Rozdelenie svätenín[upraviť | upraviť zdroj]

1. Obradné sväteniny[upraviť | upraviť zdroj]

Sú spojené s dlhším obradom. Ide napríklad o posvätenie príbytku, pohreb, či exorcizmus.

2. Požehnania[upraviť | upraviť zdroj]

Ide o požehnanie osôb, alebo predmetov pri rozličných príležitostiach [1][2].

3. Gestá[upraviť | upraviť zdroj]

Nábožné gesto, ktorým sa má sprostredkovať Božia milosť. Napríklad značenie popolom na popolcovú stredu, či poklona sv. krížu na Piatok utrpenia Pána.

4. Príležitostné[upraviť | upraviť zdroj]

Tu spadajú všetky sväteniny, ktoré sa vykonávajú len pri určitých príležitostiach. Napríklad požehnanie hromničných sviec, alebo svätoblažejské požehnanie hrdla.

5. Ľudová zbožnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Rozdiel medzi Sviatosťou a sväteninou[upraviť | upraviť zdroj]

Kým Sviatosti sú ustanovené samotným Kristom, sväteniny sú ustanovené len Cirkvou [3][4]. Z toho dôvodu aj vysluhovanie svätenín nie je také prísne, ako vysluhovanie Sviatosti. Pri Sviatosti máme istotu o jej účinku, a to bez ohľadu na aktuálnu disponovanosť vysluhovateľa i prijímateľa, pri sväteninách však nie. Pôsobenie Božej milosti totiž závisí od dispozície prijímateľa (napr. či je v stave ťažkého hriechu).

Príklady svätenín[upraviť | upraviť zdroj]

 • Požehnanie príbytku
 • Požehnanie nového kostola, oltára, ambóny, organu
 • Požehnanie nového vozidla
 • Požehnanie matky pred pôrodom
 • Požehnanie devocionálií (náboženských predmetov), napr. ruženca, kríža, náboženského medailónu, škapuliara, modlitebnej knižky,...
 • Požehnanie ratolesti (na Palmovú nedeľu)
 • Požehnanie úrody, bylín a kvetov [5]
 • Značenie popolom (na popolcovú stredu)
 • Eucharistické požehnanie
 • Poklona sv. krížu (na Piatok utrpenia Pána )
 • Žehnanie sa svätenou vodou
 • Osobný (malý) aj slávnostný (veľký) Exorcizmus
 • Kresťanský pohreb

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]