Preskočiť na obsah

The European Society for History of Law

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
The European Society for History of Law - znak združenia

The European Society for History of Law (Európska spoločnosť pre dejiny práva) je celoeurópske združenie so sídlom v Brne, založené v roku 2009. Spoločnosť združuje nielen osoby s akademického prostredia, ale spolupracuje významnými osobnosťami z justície (predovšetkým z Ústavného súdu), prokuratúry, advokácie a verejnej správy, ktoré výrazným spôsobom prispievajú k naplneniu cieľov združenia.

Európska spoločnosť pre dejiny práva umožňuje najmä právnickej verejnosti poznať historické súvislosti, súčasné i budúce právne úpravy jednotlivých právnych inštitútov. Umožní právnikom v právnej praxi sprostredkovať a priblížiť názory na niektoré právne problémy a dnes už zabudnutú judikatúru. Úlohou združenia je podporovať výskum v oblasti právnych dejín, romanistiky a dejín právneho myslenia v rôznych európskych krajinách. Predmet záujmu tvoria:

  • právne systémy a právne inštitúty
  • právne štruktúry
  • významné osobnosti právnej histórie, právnej vedy a právneho myslenia
  • rímske právo
  • dejiny právneho myslenia

Európska spoločnosť pre dejiny práva organizuje pre svojich členov konferencie, prednášky, semináre, exkurzie a spoločné stretnutia, na ktorých sú diskutované aktuálne otázky európskych právnych dejín a ktoré slúžia ako platforma pre prezentáciu vedeckých výsledkov právnych historikov z rôznych európskych krajín. K posledne menovanému významne prispieva takisto aj vydávanie anglicky a nemecky písaného recenzovaného časopisu Journal on European History of Law (ISSN: 2042-6402), ktorý pomocou týchto dvoch "univerzálnych" jazykov sprostredkúva poznatky z právnej histórie a z romanistiky záujemcom z celého sveta.[1]

Vedecká rada združenia[upraviť | upraviť zdroj]

Všetky publikácie vydávané združením prechádzajú recenzným konaním. Členovia vedeckej rady sú osobnosti z akademického prostredia i z právnej praxe.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]