Turský jarok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Turský jarok
potok
Zdrojnica Vihorlatské vrchy
Ústie Laborec
Dĺžka 8,8 km
Povodie Laborec
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-30-04-016
Číslo recipienta 4-30-04-1103
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Turský jarok je potok v Dolnom Zemplíne, na území okresu Michalovce. Je to ľavostranný prítok Laborca, meria 8,8 km a je tokom VI. rádu. Často sa označuje ako Turský potok.

Pramení vo Vihorlatských vrchoch, v podcelku Humenské vrchy, na južnom svahu Chlmu (495,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 390 m n. m. V pramennej oblasti tečie juhojuhozápadným smerom, zľava priberá krátky prítok prameniaci západne od obce Porúbka a oblúkom sa stáča na západ. Zľava ďalej priberá prítok prameniaci severne od kóty 454,5 m, sprava dva prítoky z juhozápadného úpätia Chlmu a stáča sa na juhozápad. Následne priberá pravostranný prítok z juhojuhozápadného úpätia Uhlísk (485,6 m n. m.) a významný ľavostranný prítok (1,8 km) z oblasti Hiriača. Ďalej už tečie v geomorfologickom celku Východoslovenská pahorkatina, v podcelku Laborecká niva, z pravej strany priberá prítok (3,6 km) pretekajúci obcou Oreské a napája vodnú nádrž Oreské. Následne pokračuje juhojuhozápadným smerom, zľava postupne priberá tri prítoky z oblasti Hiriača a ďalej tečie severojužným smerom. Z ľavej strany ešte priberá prítok vznikajúci pod kótou 170,4 m, preteká intravilánom obce Zbudza a napokon tečie na krátkom úseku k ústiu juhozápadným smerom. Západne od tejto obce ústi v nadmorskej výške cca 118 m n. m. do Laborca.