Učená spoločnosť Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Učená spoločnosť Slovenska (skr. UčSS, 2003 – 2018 Učená spoločnosť SAV, angl. The Learned Society of Slovakia) je čestný orgán SAV, ktorý reprezentuje vedeckú komunitu Slovenska.

Učená spoločnosť Slovenska vznikla v roku 2003 pôvodne ako Učená spoločnosť SAV a jej členmi boli vedci, ktorých činnosť súvisela so SAV. V roku 2018 bol názov zmenený na súčasný a členstvo v UčSS už nie je viazané na činnosť v SAV.

Členmi UčSS sú špičkoví vedci, ktorí dosiahli mimoriadne vedecké výsledky s významným medzinárodným ohlasom. Základnou podmienkou členstva je výrazné prekročenie kritérií na získanie najvyššej vedeckej hodnosti DrSc.

Učená spoločnosť Slovenska podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, zúčastňuje sa na reprezentácii slovenskej vedy doma a v zahraničí, vyjadruje sa k etickým otázkam výskumu, sleduje aplikácie výsledkov výskumu v praxi, spolupracuje s učenými spoločnosťami doma a v zahraničí, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania a iniciatívne sa vyjadruje k smerovaniu výskumu na Slovensku.

Prvým predsedom (2003 – 2005) bol prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. Ďalší predsedovia: virológ prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. (2005 – 2009), fyzik prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (2009 – 2013), chemik prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (2013 – 2017), fyzik prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. (2017 – ).

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]