Ukazovateľ (informatika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ukazovateľ (angl. pointer), voľne nazývaný aj smerník, je taký údajový typ, do ktorého je uložená adresa nejakej dátovej štruktúry (napr. integer, real, char, record atď.). Skladá sa z adresy segmentu a adresy offsetu.

programovaní má zvláštne postavenie tzv. nulový pointer. Je to konštanta (napr. NIL v Pascale, NULL v C), ktorá „ukazuje nikam“. Napr. v programovacom jazyku C má hodnotu 0000:0000.

Pomocou ukazovateľov je možné premenné ukladať do heapu (haldy) pričom v dátovom segmente je uložená len adresa premennej.