Ulica 1. mája (Liptovský Mikuláš)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

1. mája je ulica v Liptovskom Mikuláši. Je to najdlhšia ulica v meste a je súčasťou hlavného cestného ťahu Žilina - Poprad (cesta I. triedy č. 18).

Prebieha v smere východ-západ od mosta cez Smrečianku v mestskej časti Okoličné ku križovatke s Garbiarskou ulicou, odkiaľ pokračuje ako vedľajšia ulica cez centrum mesta a vyúsťuje na Námestie osloboditeľov. Ulica 1. mája je jedna z najvýznamnejších tranzitných ulíc na území mesta, s čím je spojená vysoká hustota motorových vozidiel. V minulosti bola ulica štvorpruhová, avšak v dôsledku vysokej nehodovosti a zvýšenia bezpečnosti chodcov a cyklistov bola na začiatku tohto storočia zúžená na dva jazdné pruhy. Zároveň bol vyčlenený pás pre cyklistov. Dopravu usmerňuje svetelná križovatka v priestore Rachmaninovho námestia a semaformi riadený prechod pre chodcov pri bývalom podniku Maytex. Pri Maytexe je vybudovaný aj podchod pre peších, avšak v dôsledku útlmu výroby a neskoršej likvidácie fabriky, je podchod už dlhšie obdobie mimo prevádzky. Z dôvodu výstavby nového obchodného centra bola aj križovatka s Kollárovou ulicou osadená semaformi.

Po ulici (v úseku Garbiarska ulica - Okoličné) premáva autobusová doprava miestnej MHD ako aj prímestské spoje. Na ulici sú vybudované tri autobusové zastávky (Rachmaninovo námestie/Stodolovcov, Maytex a Liptovská mliekáreň). Na ulici stojí čerpacia stanica Oktán a viaceré predajne automobilov (Škoda, Kia, Citroën, Renault, Hyundai), autoservis, hotely Cestár a Klar (bývalá Stavoindustria). V r. 2010 bolo na mieste asanovaného podniku Nový Domov dobudované obchodné centrum Stop.Shop. Tiež tu sídlia najvýznamnejšie podniky v meste: Poľnonákup Liptov, Liptovská mliekáreň, Liptovské strojárne, areál bývalého Maytexu, St. Nicolaus, Cestné stavby a Liptovské pekárne. V priestore Rachmaninovho námestia sa rozprestiera Park M. R. Martákovej. V centre mesta tu stoja viaceré historické objekty (meštianske domy, budova Čierneho orla).

Ulica 1. mája sa križuje s viacerými ulicami, v smere do Popradu sú to:

Tie v centre mesta, ďalej mimo centra:

Za mostom v Okoličnom ďalej pokračuje ako Okoličianska ulica.

Súradnice: 49°04′46″S 19°37′46″V / 49,079394°S 19,629468°V / 49.079394; 19.629468