United World Colleges

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Nekompletná mapa škôl UWC (rok 2006)

United World Colleges (UWC) je neziskové združenie osemnástich medzinárodných škôl, ktorých spoločným cieľom je šírenie internacionalizmu a medzinárodného porozumenia postaveného na myšlienkovom základe nemeckého pedagóga Kurta Hahna. Interakcia študentov zo širokého spektra národností, vierovyznaní, kultúrnych a politických zázemí je popri náročnom akademickom programe International Baccalaureate (IB) a ideáli služby komunite základným aspektom UWC vzdelania. Cieľom škôl je vychovávať študentov k tolerancii, globálnemu občianstvu, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve, morálnej integrite a environmentálnemu povedomiu. Školy sa vyznačujú vysokou mierou študentskej iniciatívy vo vedení aktivít, organizovaní podujatí, ale tiež školskej administratíve. Navštevujú ich študenti v preduniverzitnom veku (zvyčajne 15 – 19 rokov), ktorí prechádzajú výbermi organizovanými národnými komisiami UWC vo viac než 130 krajinách sveta. Cieľom výberov je formou štipendií zabezpečiť dostupnosť vzdelania na UWC školách pre študentov bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Väčšina škôl pozostáva z 200 – 300 študentov z približne 80 krajín sveta.

Medzinárodné hnutie UWC s centrom v Londýne zastrešuje školy v Južnom Walese (založená roku 1962), Singapure (1971), Kanade (1974), Svazijsku (1981), Taliansku (1982), Spojených Štátoch Amerických (1982), Venezuele- zavretá (1988), Hongkongu (1992), Nórsku (1995), Indii (1997), Kostarike (2006), Bosne a Hercegovine (2006), Holandsku (2009), Nemecku (2014), Arménsku (2014), Číne (2015), Thajsku (2016), Japonsku (2017) a v Tanzánii (2019). Súčasťou hnutia je okrem národných komisií tiež vyše 36 000 absolventov z vyše 181 krajín.

Misia a hodnoty hnutia[upraviť | upraviť zdroj]

Aj napriek veľkej miere samostatnosti jednotlivých škôl UWC a mnohým rozdielom medzi nimi (zdroje financovania, národnostné zloženie, ponúkané predmety) sa všetky školy riadia centrálnou misiou hnutia. Od roku 2006 je ňou

„vytvárať zo vzdelania silu zjednocujúcu ľudí, národy a kultúry s cieľom dosiahnutia mieru a trvalo udržateľnej budúcnosti.“

Do roku 2006 sa hnutie riadilo pôvodnou misiou:

„UWC pomocou medzinárodného vzdelania, skúseností a služby komunite umožňuje mladým ľuďom stať sa politicky a environmentálne uvedomelými zodpovednými občanmi, zaviazanými ideálom mieru a spravodlivosti, porozumenia a kooperácie, a implementácii týchto ideálov skrz svoje činy a osobný príklad.“

Na dosiahnutie tejto misie UWC považuje za kľúčové hodnoty, ktoré sa snaží implementovať nielen vo svojom akademickom programe, ale v prvom rade v extrakurikulárnych aktivitách a projektoch. Medzi základné hodnoty patria:

 • medzinárodné a interkultulárne porozumenie
 • oslava diverzity
 • osobná zodpovednosť a integrita
 • vzájomná zodpovednosť a rešpekt
 • súcit a služba
 • rešpekt k životnému prostrediu
 • zmysel pre idealizmus
 • osobná výzva
 • činy a osobný príklad.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Hnutie UWC odštartovalo v roku 1962, kedy po prvýkrát otvorila svoje brány Atlantic College v Južnom Walese, situovaná v zámku St. Donat’s na pobreží Bristolského zálivu pri mestečku Llantwit Major. Škola bola jedným z posledných projektov Kurta Hahna, ktorý do jej ideového základu premietol povojnové skúsenosti z inštitúcii NATO, kde pozoroval súžitie rôznych národností a jeho význam vo vzdelávaní. V šesťdesiatych rokoch, v čase tuhej Studenej vojny, bolo úlohou školy budovať mosty medzi národnosťami formou vzdelávania mladých ľudí v národnostne zmiešanom prostredí. Hnutie sa neskôr pod záštitou Lorda Mountbattena rozšírilo do ďalších krajín a vďaka finančnej podpore súkromných donorov ako aj vlád boli otvorené ďalšie školy podľa vzoru Atlantic College. Od roku 1995 je prezidentkou hnutia Jordánska kráľovná Noor, od roku 1999 čestným prezidentom Nelson Mandela.

Extrakurikulárne aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Aktivity a služba komunite (vnútornej školskej komunite ako aj vonkajšej komunite, do ktorej škola patrí) sú pre mnohých najdôležitejšou súčasťou vzdelania získaného na UWC školách. Príklady aktivít:

 • záchranné člny na Atlantic College, kde sú študenti v prvom ročníku vytrénovaní na záchrannú prácu na mori a v druhom ročníku sú zodpovední za úsek britského pobrežia. Vybraní študenti so špeciálnym tréningom nosia pagere, ktoré sú napojené na systém záchrannej služby. Služba v minulosti zachránila desiatky životov.
 • monitoring morských koralov na Li Po Chun UWC
 • mentorovanie žiakov 4. až 7. Ročníkov v miestnej škole na Mahindra College v Indii
 • aktivity na UWC v Mostare zamerané na povojnovú situáciu v Bosne.

Toto sú len niektoré príklady, na každej zo škôl typicky prebiehajú desiatky rôznych aktivít, z ktorých mnohé sú zamerané práve na službu miestnej komunite. Okrem aktivít a služieb v rámci školy študenti často iniciujú projekty po celom svete. Príkladom je spoločná iniciatíva UWC a Princetonskej univerzity v Jordánsku, kde v lete 2008 prebehla konferencia amerických a irackých tínedžerov s cieľom vzájomného zblíženia a porozumenia oboch krajín. Workshopy boli zamerané najmä na rozvojové projekty v Iraku a vysporiadanie sa oboch spoločností s vojnovým stavom. Študenti UWC ročne organizujú niekoľko desiatok podobných projektov vo svojich domovských krajinách po celom svete.

Akademický program[upraviť | upraviť zdroj]

Na UWC školách sa vyučuje dvojročný preduniverzitný program International Baccalaureate Diploma, považovaný za jeden z najnáročnejších stredoškolských programov vôbec. Od svojho počiatku je história UWC a IB úzko spätá, keďže United World College of the Atlantic bola jednou z pionierskych škôl, ktoré sa podieľali na vytvorení programu v 60-tych rokoch 20. storočia a dodnes má vplyv na medzinárodnú IB organizáciu so sídlom v Ženeve a pobočkách v New Yorku, Singapure a Buenos Aires. Cieľom programu je vytvorenie medzinárodne akceptovateľnej maturity a v súčasnosti je uznaný vo väčšine krajín sveta, vrátane Slovenska, vďaka čomu majú absolventi UWC škôl možnosť študovať na univerzitách na celom svete.

IB predmety[upraviť | upraviť zdroj]

Program pozostáva z troch povinných elementov (EE, ToK, CaS) a šiestich predmetov rozdelených do skupín:

 • Skupina 1: Literárny kurz v materinskom jazyku študenta, zameraný na analýzu literárnych diel, komparatívnu literatúru, kritické myslenie a prezentačné schopnosti študenta. Na UWC školách je typicky vyučovaných niekoľko rôznych jazykov v závislosti od jazykového zloženia študentskej populácie. Študenti, ktorých jazyk nie je v ponuke (medzi inými tiež slovenskí študenti) môžu buď študovať anglickú (alebo inú ponúkanú) literatúru, alebo si zvoliť tzv. self-taught verziu predmetu, v rámci ktorej si zvolia svoj materinský jazyk, ktorý študujú samostatne. Keďže predmety prvej skupiny sú postavené na čítaní konkrétnych diel, študenti si ich zvolia zo zoznamu IB, eseje a ústne odpovede sa zapisujú a nahrávajú a posielajú externým skúšajúcim v domovských krajinách. Nakoľko Slovenčina sa vyučuje na IB školách na území Slovenska, táto možnosť je dostupná aj pre slovenských študentov. IB maturita zo Slovenčiny sa však výrazne odlišuje od klasickej slovenskej maturity. Bližšie informácie a porovnanie oboch systémov je možné nájsť na stránkach kabinetu Slovenčiny na Gymnáziu Jura Hronca,[1] ktoré na Slovensku ponúka IB maturitu zo Slovenčiny.
 • Skupina 2: Cudzí jazyk, vyučovaný na troch rôznych stupňoch. Stupeň ab initio je určený pre úplných začiatočníkov bez predošlých znalostí cieľového jazyka. Stupeň B je určený pre mierne pokročilých a A2 je kurz pre pokročilých, zameraný na literatúru a kultúru krajín cieľového jazyka. Na UWC školách sú jazyky často vyučované učiteľmi z cieľových krajín, nakoľko nielen študenti, ale aj učiteľské zbory sú na týchto školách národnostne zmiešané.
 • Skupina 3: Spoločenské vedy. Väčšina UWC škôl vyučuje "klasické" predmety ako história, ekonómia či geografia. Na niektorých sú však v ponuke aj iné, aplikované predmety (napríklad World Religions, Peace and Conflict Studies, Political Thought, World Arts and Cultures).
 • Skupina 4: Prírodné vedy. Sem patrí biológia, fyzika, chémia, ale tiež špecifickejšie predmety ako Envirionmental Science alebo Design Technology. Súčasťou predmetov je portfólio laboratórnych cvičení, ako aj Group 4 project, interdisciplinárny projekt, ktorý prepája vedomosti z rôznych prírodných vied.
 • Skupina 5: Matematika. Dostupné sú štyri stupne matematiky, od jednoduchej až po učivo typicky vyučované na univerzitách.
 • Skupina 6: Umenie. Typicky sú v ponuke výtvarné umenie, divadlo a hudba.

Každý študent je povinný vybrať si jeden predmet z každej skupiny predmetov. Jedinou výnimkou je umenie, ktoré je možné substituovať za predmet z ktorejkoľvek inej skupiny (okrem matematiky). Spomedzi šiestich zvolených predmetov si každý študent musí vybrať tri, na ktoré sa bude špecializovať, tzv. higher levels, v mnohom podobné anglickým A-Levels a americkým AP. Cieľové požiadavky v týchto troch predmetoch sú podstatne vyššie, študent však strávi tiež podstatne viac kontaktného času s učiteľmi.

EE, ToK, CAS[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem týchto šiestich predmetov musí každý študent naplniť požiadavky ďalších troch elementov programu:

 • Extended Essay (EE): Každý študent musí napísať originálnu esej ("malú diplomovku") v rozsahu do 4000 slov na zvolenú tému (zvyčajne v jednom z predmetov, na ktoré sa špecializuje).
 • Theory of Knowledge (ToK): Ročný kurz epistemológie, zameraný na kritický prístup študentov k ľudskému poznaniu a vzťahom medzi jeho jednotlivými oblasťami. Hodnotený je záverečnou esejou a ústnou prezentáciou.
 • Creativity, Action, Service (CAS): element, ktorý sa na UWC školách podporuje najviac. Základnou požiadavkou je IB programu je, aby každý študent počas dvoch rokov štúdia vykonal aspoň 150 hodín dobrovoľníckej práce. Na UWC školách tento objem typicky niekoľkonásobne prevyšuje túto požiadavku. Cez rôzne služby komunite, aktivity a kreatívne projekty sa študenti snažia napĺňať misiu a hodnoty hnutia UWC.

Hodnotenie[upraviť | upraviť zdroj]

Predmety sú hodnotené na stupnici od 1 do 7, pričom 7 je najlepšia známka a 1 najhoršia. Maximálny počet bodov na IB diplome je teda 42 za predmety a k tomu 3 body, ktoré sa udeľujú v závislosti od kvality Extended Essay spolu so záverečnou prezentáciou a esejou v Theory of Knowledge. Záverečná známka z každého predmetu je vždy kombináciou rôznych projektov, esejí a prezentácií vypracovaných počas štúdia a záverečných skúšok IB, ktoré sa uskutočňujú dvakrát ročne, vždy v novembri a máji a sú veľmi náročné (okrem portfólia prác vypracovaných počas štúdia, ústnych odpovedí a prezentácií každý študent prejde 2 – 3 písomnými skúškami z každého predmetu). Skúšky zvyčajne trvajú tri týždne. Školy UWC sú aj vďaka veľkej selektivite považované za jedny z najkvalitnejších IB škôl na svete, čo potvrdzujú nielen dosiahnutými výsledkami, ale tiež veľkým percentom študentov prijatých na najprestížnejšie svetové univerzity (Oxford, Cambridge, americká Brečtanová Liga). Veľké percento študentov po ukončení štúdia pokračuje na amerických univerzitách, kde majú možnosť využiť štipendiá Shelbyho Daviesa, udeľované absolventom UWC.

Prijímacie konanie[upraviť | upraviť zdroj]

Keďže počet záujemcov v mnohých krajinách mnohonásobne prevyšuje dostupný počet štipendií, výbery študentov na UWC školy sú často veľmi náročné. Dôraz sa kladie nielen na akademické výsledky, ale tiež mimoškolské aktivity, iniciatívu a osobnostnú vyspelosť uchádzačov. Konkrétny spôsob výberov sa líši od krajiny ku krajine, vo väčšine prípadov sú však do procesu zapojení absolventi UWC žijúci v danej krajine. Drvivá väčšina uchádzačov prechádza výbermi organizovanými národnými komisiami, vo výnimočných prípadoch niektoré UWC školy umožňujú prihlásiť sa na pohovor priamo (napríklad v prípade dvojitého občianstva, u utečencov a azylantov).

Výbery na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku výbery zabezpečuje komisia zložená z absolventov UWC škôl a v minulosti to boli aj zástupcovia Ministerstva školstva. Výber zvyčajne prebieha v dvoch kolách:

 • V prvom kole komisia hodnotí písomné prihlášky od uchádzačov (eseje, motivačné listy, odporúčania od učiteľov, dosiahnuté akademické výsledky a mimoškolské aktivity).
 • V druhom kole komisia pozve na pohovory kandidátov, ktorí najlepšie obstáli v prvom kole. Pohovory sa zvyčajne konajú v Bratislave a trvajú jeden deň, počas ktorého komisia hodnotí schopnosť kandidátov adaptovať sa na prostredie UWC a ich osobnostné predpoklady pre štúdium na UWC školách.

Podmienkou pre uchádzačov je slovenské občianstvo a menej ako 18 rokov v čase nástupu na školu, študenti by mali byť v druhom alebo treťom ročníku gymnázia, ovládať aspoň základy anglického jazyka a splniť ďalšie podmienky týkajúce sa prospechu na strednej škole. Posledné slovo pri výberoch majú samotné UWC školy, ktoré potvrdzujú výsledky výberového konania. Aktuálne informácie spolu so zoznamom dostupných štipendií na daný školský rok a podmienok výberov nájdete na stránke http://www.uwc.sk/stipendia/ Archivované 2011-04-24 na Wayback Machine.

Výbery v Česku[upraviť | upraviť zdroj]

Výbery v Česku zabezpečuje Česká národná komisia UWC. Bližšie informácie na jej stránkach.

Prominentní absolventi a prominentné absolventky[upraviť | upraviť zdroj]

Politika a vedenie

Biznis

 • Pentti Kouri: fínsky ekonóm a investor
 • Robert Milton: predseda, prezident a generálny riaditeľ ACE Aviation Holdings Inc. a predseda Air Canada
 • Jorma Ollila: bývalý predseda a výkonný riaditeľ spoločnosti Nokia Corporation
 • Peter Sands: generálny riaditeľ spoločnosti Standard Chartered
 • Robin Chase: spoluzakladateľ a prvý generálny riaditeľ Zipcar
 • Todd Sampson: generálny riaditeľ Leo Burnett, Sydney, spolutvorca iniciatívy Hodina zeme
 • a ďalší...

Umenie

Vzdelanie

 • Alison Donnell: anglický profesor a vedúci školy literatúry a jazykov na University of Reading
 • Jonathan Michie: prezident Kellogg College, Oxfordská univerzita
 • Gina Neff: profesorka sociológie na Oxfordskej univerzite a vedúca výskumná pracovníčka na Christchurch College v Oxforde
 • Howard Newby: vicekancelár na Univerzite Liverpool
 • Federico Varese: profesor kriminológie, Oxfordská univerzita a vedúci výskumný pracovník, Nuffield College, Oxford.
 • Ghil'ad Zuckermann: predseda Lingvistiky a ohrozených jazykov, Univerzita Adelaide.
 • a ďalší...

Ostatné

Zoznam UWC škôl[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2004-07-28]. Dostupné online. Archivované 2004-07-28 z originálu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]