Vírusový marketing

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vírusový marketing alebo menej vhodne virálny marketing (z angl. viral marketing; nesprávne: vírový marketing)[1][pozn 1] je marketingová metóda, ktorá využíva už existujúce sociálne siete na propagáciu výrobku či posilnenie povedomia značky, využívajúc pri tom skutočnosť, že ľudia majú tendenciu informovať svojich známych o výrobkoch, službách či informáciách, ktoré sami považujú za hodné pozornosti. Uplatňuje sa tradičné ústne podanie od človeka k človeku (v duchu hesla „dobré sa chváli samo“), ktoré je však posilnené a umocnené vďaka moderným komunikačným nástrojom ako napríklad internet. Prídavné meno „vírusový“ vychádza z toho, že tento spôsob propagácie sa správa podobne ako biologický či počítačový vírus, teda sa šíri samočinnou reprodukciou.

Pojem „vírusová reklama“ poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa sami podieľajú na šírení obsahu a zdieľajú zaujímavý alebo zábavný obsah sponzorovaný značkou, čo umožňuje budovať povedomie o výrobku alebo službe. Takéto vírusové reklamy sú často vo forme zábavných videoklipov, hier vo formáte Flash, obrázkov či textov.

Vírusový marketing je obľúbený vďaka možnosti spustiť marketingovú kampaň jednoducho a s pomerne nízkymi nákladmi. Vírusové marketingové kampane sú obvykle dobre cielené a s veľmi dobrou odozvou, keďže oslovujú práve tých ľudí, ktorých majú osloviť. Hlavnou výhodou je teda oslovenie veľkého počtu ľudí pri nízkych nákladoch.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Adjektívum „virálny“ (najčastejšie používané v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie) je adaptovanou podobou anglického adjektíva viral s významom „vírusový“, ktoré má latinské korene (lat. viralis od substantíva vīrus – šťava, sliz; jed[2]), ktorá vychádza z grafickej podoby anglického slova, nie z výslovnosti, čo je zriedkavejší postup. Adjektívum virálny doposiaľ nebolo spracované v žiadnej lexikografickej príručke, ale radí sa k dávnejšie adaptovaným slovám s latinským základom. Dostalo sa aj do vysokoškolských učebníc a v tomto kontexte sa používa častejšie než ekvivalent vírusový, zrejme kvôli silnému vplyvu anglofónneho prostredia.[3] Naproti tomu výraz „vírový“ je v súvislosti s vírusom nesprávny (vírový je adjektívum súvisiace s vzdušným či vodným vírom).[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Jurášková, Olga; Horňák, Pavel, edi. (2012), „viral marketing“, Velký slovník marketingových komunikací, Praha: Grada Publishing, str. 233, ISBN 802474354X 
  2. Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef (1980), „vīrus“, Latinsko-český slovník, II. (L – Z), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 666, OCLC 42172530 
  3. Guričanová, Dana (2015), „Vírusový, vírový, virálny“, Kultúra slova 49 (1): 23-26, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2015/1/KS1-2015.pdf#page=23 
  4. Guričanová, Dana (2015), „Vírusový, vírový, virálny“, Kultúra slova 49 (1): 21-23, 26, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2015/1/KS1-2015.pdf#page=23 

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Virální marketing (archivované prostredníctvom Internet Archive WayBack Machine) (po česky)