Vektorová grafika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vektorová grafika - 20px Rastrová grafika - 20px
Vektorová grafika - 60px Rastrová grafika - 60px
Vektorová grafika - 120px Rastrová grafika - 120px
Vektorová grafika Rastrová grafika
Obrázok vo vektorovom formáte sa dá zväčšovať bez straty kvality

Vektorová grafika označuje spôsob definovania obrazových informácií pomocou základných geometrických tvarov, akými sú bod, úsečka (vektor), priamka, krivka, mnohouholník, ktoré sa dajú vyjadriť matematickými rovnicami.

Na rozdiel od vektorovej grafiky definuje rastrová grafika grafickú informáciu množinou usporiadaných farebných bodov (pixelov). Obrázok vytvorený vo vektorovej grafike sa dá exportovať do rastrovej grafiky, pričom je možné zadať akékoľvek rozlíšenie, aké bude mať rastrový obrázok.

Programy pre prácu s vektorovou grafikou:

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]