Verejnoprávne vysielanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Verejnoprávne vysielanie je typ televízneho alebo rozhlasového vysielania. Myšlienka verejnoprávnych mediálnych inštitúcií sa zrodila v Anglicku v 20. rokoch minulého storočia vytvorením BBC.

Verejnoprávne vysielanie sa opiera o tieto princípy:

  1. vysielanie má byť pre všetkých, bez rozdielu veku, pohlavia, viery, národnosti a pod.,
  2. chod inštitúcie je financovaný najmä z verejných zdrojov,
  3. vo vysielaní je obmedzený objem reklám,
  4. poslaním inštitúcie je šírenie kultúry, vzdelania,...

Príkladom verejnoprávnych médií v zahraničí je Česká televízia, Český rozhlas, British Broadcasting Corporation (BBC) a iné.

Opakom verejnoprávnych inštitúcií sú komerčné inštitúcie, ktorých primárnym cieľom je tvorba zisku. Obe podliehajú licenčnému režimu (na ich činnosť sa vzťahujú všeobecné právne predpisy, napr. Obchodný zákonník, ale aj špecifické právne predpisy, napr. Zákon o vysielaní a retransmisii). Všetky inštitúcie sú kontrolované, napr. Radou pre vysielanie a retransmisiu.

Verejnoprávne média na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku sú verejnoprávnymi médiami Rozhlas a televízia Slovenska a Tlačová agentúra Slovenskaj republiky.