Vinkulácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vinkulácia (tal. vincolare - viazať > lat. vinculum - puto) má viacero významov, ktoré všetky majú (ako sám názov naznačuje) niečo spoločné s viazaním práva. Zrušenie vinkulácie sa nazýva devinkulácia.

Definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Najvšeobecnejšia definícia je, že ide o viazanie výkonu práva. V rámci tejto definície vinkulácia najčastejšie znamená viazanie dispozičného práva k cennému papieru (alebo k jeho výnosu), k vkladu alebo inej pohľadávke, prípadne k tovaru, na splnenie určitej podmienky - čiže vlastne prevod dispozičného práva na niekoho iného dovtedy, kým nebude splnená určitá podmienka. Môže ísť aj o vinkuláciu v prospech tretej osoby, t. j. prevod dispozičného práva na tretiu osobu dovtedy, kým nebude splnená určitá podmienka.

Najbežnejšie typy vinkulácie sú:

Najčastejšie príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Cenný papier[upraviť | upraviť zdroj]

Vinkulácia cenného papiera môže znamenať premenu cenného papiera na doručiteľa na cenný papier na meno. Vydavateľ (emitent) cenného papiera pri takejto vinkulácii poznamená na plášti cenného papiera prostredníctvom tzv. vinkulačnej doložky meno jeho vlastníka. Pritom si ponechá kupónový hárok vrátane talónu a úroky vypláca vlastníkovi na potvrdenie.

Vinkulácia cenného papiera však častejšie znamená viazanie cenného papiera v takej forme, že tento cenný papier nie je možné bez povolenia vydavateľa previesť na tretiu osobu (t. j. jednoducho povedané: vinkulácia je obmedzenie prevoditeľnosti). Napríklad vinkulované akcie sú také akcie, ktorých prevod najprv musí schváliť samotná obchodná spoločnosť (napr. predstavenstvo), pričom prípadne musia byť splnené aj isté ďalšie podmienky.

Vklad a pohľadávka[upraviť | upraviť zdroj]

Vinkulácia je tiež účelové obmedzenie dispozičného práva ku vkladu. Môže to byť obmedzenie, že sa vklad smie použiť len na konkrétny platobný účel (napr. na stavbu domu, kúpu zariadenia domácnosti), alebo že sa vklad vyplatí len po splnení určitých náležitostí, napr:

  • po uvedení hesla (vinkulácia na heslo)
  • po nastaní nejakej skutočnosti (vinkulácia na skutočnosť) - myslí sa skutočnosť, ktorá určite nastane
  • po privolaní tretej osoby (vinkulácia na privolanie tretej osoby)
  • po podpísaní sa (vinkulácia na podpis) - toto sa často nepovažuje za vinkuláciu
  • po legitimovaní sa úradným preukazom, nejakým lístkom a pod.
  • po splatení úveru poskytnutého tou istou bankou

a iné.

Predošlý odsek platí analogicky aj pre vinkuláciu akejkoľvek pohľadávky alebo jej časti (veď aj vklad je vlastne len druh pohľadávky vkladateľa voči banke).

Vinkulácia v prospech tretej osoby[upraviť | upraviť zdroj]

Príklady:

Poistné plnenie[upraviť | upraviť zdroj]

Vinkulácia (tzv. vinkulácia poistky) môže znamenať aj viazanie poistného plnenia v prospech tretej osoby (t. j. príkaz vyplatiť poistné plnenie niekomu inému). Najčastejšie ide o vinkuláciu v prospech banky, ktorú musí zabezpečiť ten, kto si od tejto banky vzal úver na financovanie poistených predmetov, až kým nesplatí úver. Takúto vinkuláciu niekedy požadujú banky, ktoré takýto úver na poistené predmety poskytujú.

Projektové financovanie z fondov EU a štátneho rozpočtu Slovenska (rok 2004)[upraviť | upraviť zdroj]

Tu vinkulácia v prospech účtu, z ktorého bude financovaný projekt, znamená (v prípade, že ide o schému štátnej pomoci, t. j. nie o schému de minimis), že peniaze na účte budú blokované až do dňa podpisu zmluvy medzi žiadateľom o financovanie projektu a platobným orgánom, ktorý bude po vyčerpaní vlastných prostriedkov refundovať náklady na projekt u podnikateľov

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]