Vojenská hodnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vojenská hodnosť definuje postavenie a právomoci vojaka v hierarchii armády.

Keď je potrebné určiť vzťah nadradenosti-podradenosti medzi dvoma vojakmi rovnakej hodnosti, je vo väčšine armád považovaný za nadradeného ten, ktorý je služobne starší. V niektorých ohľadoch môže byť nadradenosť určená hodnosťami potlačená rozdelením právomocí, plynúcim z funkcie dotyčných (oblastný vrchný veliteľ bude nadradený všetkým jednotkám a ich veliteľom prideleným do jeho oblasti, aj keby mali niektorí vyššiu hodnosť ako on). Udelenie vyššej hodnosti sa nazýva povýšenie, odobranie vyššej hodnosti a udelenie nižšej sa nazýva degradácia. Hodnostné označenie je umiestnené na náplecníkoch uniformy.

Na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Policajné hodnosti sú podobné, avšak začínajú nie na úrovni mužstva, ale na poddôstojníckej úrovni - strážmajstrom. Pokiaľ názvy vojenských poddôstojníckych hodnosti sú odvodené od vojenských jednotiek čata a rota (čatár, rotný), policajné sú odvodené od policajnej strážnice. Práporčícke a dôstojnícke hodnosti sú však už zhodné.

Hodnosti v Ozbrojených silách SR[upraviť | upraviť zdroj]

Hodnosti v Ozbrojených silách Slovenskej republiky sú v článku zoradené od najnižšej po najvyššiu, vedľa každej je uvedená hodnostná skratka. Hodnosť seržant (srž.) sa v súčasnej ozbrojených silách nepoužíva. Vyskytuje sa len pri preklasifikovaní ruskej armády, nespája sa so západnou hodnosťou sergeant.

Mužstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Poddôstojníci[upraviť | upraviť zdroj]

Slovakia
Slovensko
Poddôstojníci Mužstvo
Štábny
nadrotmajster
Nadrotmajster Rotmajster Rotný Čatár Desiatnik Slobodník Vojak
2. stupňa 1. stupňa
OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

Práporčíci - práporčícke hodnosti už v OSSR neexistujú[upraviť | upraviť zdroj]

Práporčíci
Slovakia
Ozbrojené sily SR
Nadpráporčík Práporčík Podpráporčík
OR-9

Dôstojníci[upraviť | upraviť zdroj]

Dôstojníci Vyšší Nižší
Slovakia
Ozbrojené sily SR
Plukovník Podplukovník Major Kapitán Nadporučík Poručík
OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-1

Generáli[upraviť | upraviť zdroj]

Prislúchajúce označenie vojska (značka) je pripnuté pod vrchným gombíkom pre všetky generálske hodnosti, okrem najvyššej hodnosti generál (angl. full General).

Generáli
Slovakia
Ozbrojené sily SR
No equivalent
Generál Generálporučík Generálmajor Brigádny generál
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6

Po prijatí novely v októbri 2021 by vojenské hodnosti nemali získavať verejní funkcionári. Povýšenie v zálohe bude možné, len ak bude povýšený preradený do aktívnych záloh. Vojaci vo výslužbe a vojnoví veteráni môžu byť prezidentom povýšení, ale nemôžu byť verejní funkcionári.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Vojenské hodnosti viac nebudú získavať. Denník N (Bratislava: N Press), 2021-10-19. Dostupné online [cit. 2021-10-31]. ISSN 1339-844X.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]