Vojenský obvod

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vojenský obvod je na Slovensku územný a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany štátu. Zriaďovanie, zmeny, rušenie vojenských obvodov, ich správu, právne pomery k nehnuteľnostiam a pobyt na ich území upravuje zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch.

Územie vojenského obvodu tvorí jeho katastrálne územie alebo súhrn katastrálnych území, ak sa vojenský obvod delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územie. Nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu môžu byť iba vo vlastníctve štátu. Na území vojenského obvodu ministerstvo obrany Slovenskej republiky okrem úloh na zabezpečenie obrany štátu plní aj úlohy štátnej správy, obce a okresného úradu na úseku katastra nehnuteľností. Na vstup na územie vojenského obvodu sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva ministerstvo obrany.

Na území Slovenska sú tri vojenské obvody, v ktorých sú zriadené tieto vojenské výcvikové priestory (VVP):

  • vojenský obvod Záhorie má VVP Záhorie, VVP Kuchyňa a VVP Turecký Vrch,
  • vojenský obvod Lešť je územne totožný s VVP Lešť,
  • vojenský obvod Valaškovce je územne totožný s VVP Kamenica nad Cirochou.

Vojenské obvody sú majetkovoprávne vyrovnané.