Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Budova školy na Košťovej 1
Základné informácie
PolohaSlovensko Košice, Slovensko
SkratkaVŠBM
Typsúkromná
Rok založenia2006
Vedenie
RektorDr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.
Prorektordoc. Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH
KvestorIng. Gabriel Hrubý, DBA, LL.M
PrezidentDr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH
Štatistické údaje
Počet študentov1065[1]
Kontaktné údaje
AdresaKošťova 1, 040 01 Košice
Telefón+421 55 7201071
Oficiálny webvsbm.sk
Oficiálny e-mailinfo@vsbm.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach je vysoká škola špecializovaná na vzdelávanie odborníkov v oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky.[2]

História VŠBM v Košiciach[upraviť | upraviť zdroj]

Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto legislatívna úprava špecifikovala spôsob výkonu služby v súkromných bezpečnostných službách a zároveň upravila podmienky vzdelania ich pracovníkov. V tomto duchu vzniklo mnoho školiacich stredísk na území Slovenska a medzi nimi aj Školiace stredisko Patron pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M. Týmto začlenením sa do komunity „bezpečnostných organizácií“, sa začali vytvárať myšlienkové základy pre ďalší rozvoj vzdelávania v  oblasti bezpečnosti, čo bolo umocnené v roku 2000 v Krakove, kedy na tamojšej konferencii vznikla myšlienka pre vznik špecializácie „Bezpečnostný manažment“ pod hlavičkou slovenskej univerzity. Okrem otázok súkromnej bezpečnosti sa v spoločnosti začali vynárať  potreby riešiť bezpečnosť aj v iných oblastiach ako je ekonomika, doprava alebo ochrana informácií. To bol základ pre vytvorenie prvého študijného programu tejto špecifikácie na Slovensku a s tým súvisiaci vznik Detašovaného pracoviska v Košiciach Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline.[3]

Detašované pracovisko za začalo budovať na jar 2001 v neudržiavanom objekte na ulici Mlynárska 15. Vzhľadom na finančnú nezávislosť pracoviska od univerzity boli investičné možnosti obmedzené, ale napriek tomu, s výdatnou podporou firiem Patron (v prvých rokoch jeho fungovania), bolo možno ešte v tom istom roku privítať prvých 120 externých študentov v novo zrekonštruovaných priestoroch.[3]

V priebehu rokov následne pribúdal ročník za ročníkom, vtedy ešte v 6 ročnom externom študijnom programe „Bezpečnostný manažment“, odbore „Občianska bezpečnosť“. Skutočnosť, že pracovisko bolo financované výhradne z prostriedkov košických študentov a podnikateľských aktivít firmy Patron a iných pridružených firiem, ako Agentúra BIS, Syteli o pod., dávala priestor pre budovanie pracoviska podľa vlastných myšlienok. Z týchto prostriedkov sa financovalo vybavenie, platili sa energie a nájmy, tlač učebníc a publikácií, platy učiteľov ako kmeňových tak aj externých a pod. Významným krokom v pred bola v roku 2003 inaugurácia doc. Ing. Mariána Mesároša, CSc. za profesora v študijnom odbore „Občianska bezpečnosť“, študijnom programe „Bezpečnostný manažment“, na základe čoho sa stal garantom predmetného programu vo všetkých troch stupňoch štúdia. Všetky tieto fakty v snahe ďalšieho rozvoja boli základom pre iniciatívu osamostatnenia sa vytvorenie vlastnej právnej subjektivity vo forme novej vysokej školy.[3]

Tento cieľ sa z polovice naplnil dňa 18. mája 2006 v Bardejovských kúpeľoch na zasadnutí akreditačnej komisie a jej odporúčaním pre vznik VŠBM v Košiciach čo znamenalo, že žiadateľ spĺňa všetky odborné, organizačné, materiálne, personálne, finančné, priestorové a iné požiadavky kladené na vysokú školu. Na základe tohto odporúčania predložil minister školstva SR, vláde SR uvedenú žiadosť a tá svojím hlasovaním potvrdila v uznesení č. 536 zo dňa 7. júna 2006 vznik Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.[3]

Možnosti štúdia[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Portálu verejnej správy má škola 1065 študentov, 466 denných a 599 externých.[1]

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach ponúka denné a externé štúdium v študijnom programe riadenie bezpečnostných systémov a to v I. stupni (Bc.), v II. stupni (Ing.) a v III. stupni (PhD.) vysokoškolského štúdia.[4]

Študent Bc. štúdia si pre 2. a 3. ročník volí (podľa vlastného záujmu) doplnkovú špecializovanú profiláciu výberom príslušného modulu voliteľných predmetov z rôznych oblastí bezpečnosti:[4]

 • ekonomická bezpečnosť,
 • bezpečnosť v doprave a logistike,
 • informačná bezpečnosť.

Uplatnenie absolventa[upraviť | upraviť zdroj]

Absolvent vysokej školy nájde uplatnenie v týchto oblastiach:[4]

 • uplatnenie vo verejnom a súkromnom sektore,
 • riadiace funkcie v organizáciách pri zabezpečovaní všestranných úloh bezpečnosti,
 • zastávanie funkcií s úlohou odhadu rizika pre riadenú oblasť,
 • vedúce funkcie v bezpečnostných zložkách,
 • riadiace funkcie v záchrannom integrovanom systéme SR,
 • prednostné prijímanie do policajného zboru SR a ozbrojených síl SR,
 • absolvent má znalostí z manažérskych funkcií v oblasti občianskej bezpečnosti. V požadovanom rozsahu má znalosti z interpretácie a aplikácie práva v systéme verejných alebo súkromných organizácií zaoberajúcich sa všestrannou bezpečnosťou.

Podiplomové štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a IPE Management School v Paríži na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijných programoch, ktoré spĺňajú štandardy a to:[5]

 • Doctor of Business Administration (DBA)
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Science in Management (MSc.)
 • Master of Laws (LL.M.)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach [online]. portalvs.sk, [cit. 2021-01-27]. Dostupné online.
 2. https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/vysoka-skola-bezpecnostneho-manazerstva-v-kosiciach
 3. a b c d VŠBM. História vzniku VŠBM v Košiciach [online]. Košice: vsbm.sk, [cit. 2021-01-27]. Dostupné online.
 4. a b c VŠBM. Možnosti štúdia [online]. Košice: vsbm.sk, [cit. 2021-01-27]. Dostupné online.
 5. VŠBM. Štúdium LL.M – Master of Laws [online]. Košice: vsbm.sk, [cit. 2021-01-27]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°42′39″S 21°15′47″V / 48,71093649012625°S 21,263166206781484°V / 48.71093649012625; 21.263166206781484