Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VŠBM Košice.jpg
Budova školy na Košťovej 1
The University of Security Mangement in Košice Logo.png
Základné informácie
SkratkaVŠBM
Rok založenia2006
Vedenie
RektorDr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M.
ProrektorDr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M., mim. prof.
KvestorIng. Gabriel Hrubý, DBA
PrezidentDr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M.
Štatistické údaje
Počet študentov1124
Kontaktné údaje
AdresaKukučínova 17, 040 01 Košice
Telefón+ 421 (0) 55 7201071
Oficiálny webvsbm.sk
Oficiálny e-mailinfo@vsbm.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach je vysoká škola špecializovaná na vzdelávanie odborníkov v oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky.[1]

História VŠBM v Košiciach[upraviť | upraviť kód]

Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto legislatívna úprava špecifikovala spôsob výkonu služby v súkromných bezpečnostných službách a zároveň upravila podmienky vzdelania ich pracovníkov. V tomto duchu vzniklo mnoho školiacich stredísk na území Slovenska a medzi nimi aj Školiace stredisko Patron pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M. Týmto začlenením sa do komunity „bezpečnostných organizácií“, sa začali vytvárať myšlienkové základy pre ďalší rozvoj vzdelávania v  oblasti bezpečnosti, čo bolo umocnené v roku 2000 v Krakove, kedy na tamojšej konferencii vznikla myšlienka pre vznik špecializácie „Bezpečnostný manažment“ pod hlavičkou slovenskej univerzity. Okrem otázok súkromnej bezpečnosti sa v spoločnosti začali vynárať  potreby riešiť bezpečnosť aj v iných oblastiach ako je ekonomika, doprava alebo ochrana informácií. To bol základ pre vytvorenie prvého študijného programu tejto špecifikácie na Slovensku a s tým súvisiaci vznik Detašovaného pracoviska v Košiciach Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline.

Detašované pracovisko za začalo budovať na jar 2001 v neudržiavanom objekte Mlynárska 15, ktorý v priebehu rokov zažil výrazné oživenie. Vzhľadom na finančnú nezávislosť pracoviska od univerzity boli investičné možnosti obmedzené, ale napriek tomu, s výdatnou podporou firiem Patron (v prvých rokoch jeho fungovania), bolo možno ešte v tom istom roku privítať prvých 120 externých študentov v novo zrekonštruovaných priestoroch.

V priebehu rokov následne pribúdal ročník za ročníkom, vtedy ešte v 6 ročnom externom študijnom programe „Bezpečnostný manažment“, odbore „Občianska bezpečnosť“. Skutočnosť, že pracovisko bolo financované výhradne z prostriedkov košických študentov a podnikateľských aktivít firmy Patron a iných pridružených firiem, ako Agentúra BIS, Syteli o pod., dávala priestor pre budovanie pracoviska podľa vlastných myšlienok. Z týchto prostriedkov sa financovalo vybavenie, platili sa energie a nájmy, tlač učebníc a publikácií, platy učiteľov ako kmeňových tak aj externých a pod. Významným krokom v pred bola v roku 2003 inaugurácia doc. Ing. Mariána Mesároša, CSc. za profesora v študijnom odbore „Občianska bezpečnosť“, študijnom programe „Bezpečnostný manažment“, na základe čoho sa stal garantom predmetného programu vo všetkých troch stupňoch štúdia. Všetky tieto fakty v snahe ďalšieho rozvoja boli základom pre iniciatívu osamostatnenia sa vytvorenie vlastnej právnej subjektivity vo forme novej vysokej školy.

Tento ciel sa z polovice naplnil dňa 18. mája 2006 v Bardejovských kúpeľoch na zasadnutí akreditačnej komisie a jej odporúčaním pre vznik VŠBM v Košiciach čo znamenalo, že žiadateľ spĺňa všetky odborné, organizačné, materiálne, personálne, finančné, priestorové a iné požiadavky kladené na vysokú školu. Na základe tohto odporúčania predložil minister školstva SR, vláde SR uvedenú žiadosť a tá svojím hlasovaním potvrdila v uznesení č. 536 zo dňa 7. júna 2006 vznik Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Od tohto dátumu sa začala písať samostatná história VŠBM v Košiciach, avšak nezabúdajúc na poznatky z predošlých piatich rokov pôsobenia v tejto oblasti. V tomto duchu nájdete v priestoroch školy fotografie absolventov síce s iným logom školy, ale rovnako braných za našich, práve tých, ktorí vyšliapali pomyselný chodník, po ktorom kráčajú naši súčasní študenti.

Možnosti štúdia[upraviť | upraviť kód]

Podľa Portálu verejnej správy má škola 1124 študentov, 369 denných a 755 externých.[2] Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov pre prax v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach ponúka denné a externé štúdium v študijnom programe riadenie bezpečnostných systémov a to v I. stupni (Bc.), v II. stupni (Ing.) a v III. stupni (PhD.) vysokoškolského štúdia.

Študent Bc. štúdia si pre 2. a 3. ročník volí (podľa vlastného záujmu) doplnkovú špecializovanú profiláciu výberom príslušného modulu voliteľných predmetov z rôznych oblastí bezpečnosti:

 • ekonomická bezpečnosť,
 • bezpečnosť v doprave a logistike,
 • informačná bezpečnosť.

Uplatnenie absolventa[upraviť | upraviť kód]

 • uplatnenie vo verejnom a súkromnom sektore,
 • riadiace funkcie v organizáciách pri zabezpečovaní všestranných úloh bezpečnosti,
 • zastávanie funkcií s úlohou odhadu rizika pre riadenú oblasť,
 • vedúce funkcie v bezpečnostných zložkách,
 • riadiace funkcie v záchrannom integrovanom systéme SR,
 • prednostné prijímanie do policajného zboru SR a ozbrojených síl SR,
 • absolvent má znalostí z manažérskych funkcií v oblasti občianskej bezpečnosti. V požadovanom rozsahu má znalosti z interpretácie a aplikácie práva v systéme verejných alebo súkromných organizácií zaoberajúcich sa všestrannou bezpečnosťou.

Podiplomové štúdium[upraviť | upraviť kód]

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a IPE Management School - Paris na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v štúdijných programoch, ktoré spĺňajú štandardy EÚ a to:

 • Doctor of Business Administration (DBA)
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Science in Management (MSc.)
 • Master of Laws (LL.M.)

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/vysoka-skola-bezpecnostneho-manazerstva-v-kosiciach
 2. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach [online]. portalvs.sk, [cit. 2019-09-05]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]