Wellerizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Wellerizmus je osobitný paremiologický žáner, ktorý sa vyznačuje tým, že má pevne ustálenú nielen vlastnú výrokovú časť (factum), ale aj uvádzaciu vetu, v ktorej sa určujú okolnosti platnosti samotného výroku.

V slovenskej ľudovej slovesnosti nemá výraznejšie zastúpenie, i keď isté náznaky aj tam existujú. Vo folklóre niektorých národov však existuje ako živý žáner, hoci jeho pomenovanie podľa Dickensovej postavy (Sam Weller) by napovedalo skôr umelý pôvod. Wellerizmus máva záväznú dvojčlennú štruktúru, pričom sám výrok môže už byť hotovým iným útvarom (napr. príslovím alebo prirovnaním) alebo aktuálnou myšlienkou. Druhá časť jeho výstavby máva podobu súvetia, a to priraďovacieho alebo podraďovacieho. V súčasnej komunikácii sa tento žáner uplatňuje najčastejšie na vyjadrenie humorných alebo sebaironizujúcich výpovedí, napr.: „Všade dobre, doma najlepšie, ako povedal ten ujo, keď nedostal devízový prísľub.“ „Uvidíme – povedal slepý hluchému a pobrali sa na farebný film.“

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.