Wikipédia:WikiProjekt Wiki pre študentov, študenti pre Wiki

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Wiki pre študentov, študenti pre Wiki je projekt spolupráce medzi slovenskou Wikipédiou a strednými a vysokými školami, ktorý zabezpečuje Wikimedia Slovenská republika. Má za cieľ pomáhať študentom v tvorbe a rozširovaní článkov na Wikipédii, a to pod dohľadom skúsených Wikipediánov. Podobné projekty prebiehajú na viacerých iných Wikipédiách v rámci Vzdelávacieho programu Wikipédie.

Základné informácie pre študentov/zadávateľov[upraviť | upraviť zdroj]

Princípy Wikipédie[upraviť | upraviť zdroj]

  • Slobodný obsah - treba si uvedomiť, že práca, ktorú zverejní študent na wikipédii je slobodná, to znamená že ktokoľvek má právo text meniť, alebo použiť inde, samozrejme pod rovnakou licenciou. Každá zverejnená práca musí byť originálna, je neprípustné kopírovať bez povolenia texty z iných zdrojov.
  • Hodnoverné zdroje - zdroje, z ktorých práca čerpá, by mali byť považované za hodnoverné (tým sú myslené hlavne odborné/akademické publikácie a časopisy, prípadne encyklopédie a pod), naopak, študenti by nemali citovať blogy, tlačové správy a podobné, menej formálne zdroje. Taktiež dobré preferovať zdroje, ktoré odzrkadľujú široko akceptovaný stav témy.
  • Nestranný uhol pohľadu - Wikipédia neslúži na propagáciu, alebo obhajobu určitého názoru, téma práce (pokiaľ je nejakým spôsobom kontrovezná) musí byť napísaná neutrálne, tak aby nepreferovala, resp. nezamlčovala určité stanovisko. Informácie v práci musia reflektovať súčasný stav vedeckého poznania a musia vychádzať z dôveryhodných zdrojov. Samozrejme je možné uverejniť v publikovanej práci aj iné, marginálne pohľady na tému, no tieto názory by nemali byť obhajované.
  • Významnosť témy - ako merítko významu témy pre encyklopédiu je použitý koncept významnosti. Pre študentov je dôležité, že téma, ktorú si vyberú na spracovanie, by mala byť pokrytá zdrojmi terciárneho charakteru, teda mala by byť spomenutá napr. vo všeobecných encyklopédiách.
  • Dobré úmysly - každý prispievateľ na Wikipédiu by mal predpokladať dobré úmysly pri komunikácii s iným redaktorom. To znamená, že pri komunikácii s druhými treba brať na nich ohľad a predpokladať, že každý jeden redaktor pracuje na Wikipédii preto, aby pomohol vylepšiť jej obsah. Slušnosť v komunikácii je základ a treba pamätať na to, že v diskusách sa treba zamerať na obsah, nie na osobu oponenta.

V minulosti niektorí učitelia zadali svojim študentom úlohu napísať článok na Wikipédiu. Častokrát im však nevysvetlili niektoré dôležité princípy Wikipédie a preto ich články nespĺňali základný štandard. Viac v Wikipédia:Pre učiteľov.

Priebeh pre konkrétny projekt závisí na požiadavkách a možnostiach tak učiteľa ako aj Wikipédie. Prístup je vždy individuálny a jednotlivé drobnosti sa prispôsobujú v rámci možností.

Všeobecne však projekt prebieha približne takto: Koordinátor projektu sa dohodne s učiteľom na článkoch, ktoré majú/môžu študenti vytvoriť/rozšíriť. Koordinátor študentom vysvetlí princípy prispievania do Wikipédie a dá im základný rýchlokurz. Počas semestra/školského roku študenti vypracúvajú svoje články; počas práce ich kontroluje koordinátor, pomáha a radí im. Na konci semestra/školského roku učiteľ prácu oznámkuje.

Dôvody na zapojenie sa[upraviť | upraviť zdroj]

Výhody pre študentov[upraviť | upraviť zdroj]

Študenti často vypracúvajú semestrálne práce, ktorými dokazujú svoje vedomosti a schopnosti. Tieto práce väčšinou skončia u profesora v šuplíku alebo, v lepšom prípade, sú prednesené v triede. Pri uverejnení na Wikipédii však poslúžia tisícom ďalších záujemcov a práca študenta tým naberie na užitočnosti a študentovi pridá na motivácii. Navyše získajú rýchlu spätnú väzbu ak by svoje práce nepísali nezaujatým spôsobom alebo necitovali svoje zdroje. Spracovaním zdrojov si študenti navyknú na citovanie, čo sa im bude hodiť napríklad pri bakalárskej práci.

Výhody pre učiteľov[upraviť | upraviť zdroj]

Moderné školstvo kladie veľký dôraz na schopnosť spracovať informácie a ďalej ich použiť. Písanie na Wikipédiu presahuje prosté bifľovanie učiva a výuku posúva na kvalitatívne vyššiu úroveň. Tak ako pri bežnom, papierovom, vypracovaní semestrálnych prác, ukážu študenti nakoľko látke rozumejú a vedia ju odovzdať ďalej.

Učitelia, a následne aj nimi zastupované inštitúcie, sa stanú súčasťou Wikipédie, dnes už prestížneho, medzinárodného vzdelávacieho projektu. Učitelia sa postavia bok po boku svojím kolegom napríklad z Kalifornskej Univerzity v Berkeley, univerzity v Rio de Janeiro alebo Moskovského fyzikálneho a technologického inštitútu.

Výhody pre Wikipédiu[upraviť | upraviť zdroj]

Každý redaktor píše články istou rýchlosťou a, spravidla, iba na istú tému. Takže na slovenskej Wikipédii sú oblasti, do ktorých neprispieva prakticky nik. Viaceré z týchto oblastí sa však vyučujú a študenti sú o nich schopní napísať dobrý článok. Aj jednorazový príspevok študentov pomôže tieto diery vyplniť.

Je však dôležité aby na Wikipédiu prichádzali nový ľudia, pridávali nové články a vylepšovali staré. Cieľom projektu je teda aj hľadať nových kolegov - študentov a učiteľov. Podľa zahraničných skúseností je šanca, že študent ostane na Wikipédii prispievať vyššia ako pri bežnom novom užívateľovi.

Aktuálne projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Obrázok Inštitúcia Projekt Vyučujúci Koordinátor
Fakulta architektury ČVUT Dějiny architektury II (LS 2016-2017)- Od gotiky po baroko (LS 2016-2017) - v rámci sesterského projektu Studenti píší Wikipedii na české Wikipedii vznikají již čtvrtým rokem články také na slovenské Wikipedii Mgr. Kristyna Kysilková, Ph.D. ( wikipriezvisko KKDAII)
Obrázok Inštitúcia Projekt Vyučujúci Koordinátor
Fakulta architektury ČVUT Dějiny architektury II (LS 2015-2016) - v rámci sesterského projektu Studenti píší Wikipedii na české Wikipedii vznikají již třetím rokem články také na slovenské Wikipedii Mgr. Kristyna Kysilková, Ph.D.

Ukončené projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Obrázok Inštitúcia Projekt Vyučujúci Koordinátor
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Muzeológia (2013/2014) PhDr. Ján Dolák, PhD. Peko
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Anglická literatúra (2013/2014) D.Litt Paweł Jędrzejko, PhD. Peko
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave Štáty sveta (2012/2013) Ladislav Tolmáči Peko