Zoznam chránených území v okrese Hradec Králové

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam chránených území v okrese Hradec Králové aktuálny k januáru 2016, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Hradec Králové.

Tie územia, ktoré status postupne z rôznych dôvodov stratili, boli odtiaľ vyradené a sú v uvedené druhej tabuľke.

Kód Obrázok Názov Typ Galéria
Commons
Opis územia Súradnice
822 Bělečský písník Bělečský písník PP Na vlhších stanovištiach je najväčší výskyt mäsožravé rastliny rosičky okrúhlolistej, vo Východočeskom kraji. Na suchších stanovištiach rastú rôzne druhy plavuní (plavúnec zaplavovaný, plavúň obyčajný) a v tôňach veľmi vzácny rudavec dlhý 50°12′00″S 15°56′08″V / 50,1999397°S 15,9354222°V / 50.1999397; 15.9354222
5738 Potok pretekajúcí lokalitou Bystřice PP
Kategória PP Bystřice na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizácia populácie európsky významného a veľmi ohrozeného živočíšneho druhu – korýtka riečneho (Unio crassus) vrátane aktívnej ochrany jeho biotopu; vhodnými formami ochrany vodného toku zaistiť stabilitu biotopu a podporiť jeho ďalšie šírenie na lokalite 50°19′39″S 15°43′06″V / 50,327458019°S 15,718236718°V / 50.327458019; 15.718236718
2450 Cerna stran (01) - podzim.JPG Černá stráň PP
Kategória Černá stráň (Hradec Králové District) na Wikimedia Commons
Zmiešaný porast dubu, buka, lipy a hrabu s teplomilnou kvetenou 50°09′52″S 15°54′32″V / 50,1645344°S 15,9088561°V / 50.1645344; 15.9088561
116 Hoříněvská bažantnice PR Dubina do 200 rokov, hrab, javor a jelša 50°18′14″S 15°45′56″V / 50,303785°S 15,7654667°V / 50.303785; 15.7654667
132 Chropotínský háj PR Vegetácia vo zvyšku lužného lesa 50°13′34″S 16°03′41″V / 50,2261983°S 16,0614397°V / 50.2261983; 16.0614397
5935 Javorka a Cidlina - Sběř PP 50°18′41″S 15°26′53″V / 50,311418°S 15,448161°V / 50.311418; 15.448161
5688 Pohľad na rybník Kanice - lesní rybník PP
Kategória PP Kanice na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizácia populácie európsky významného a veľmi ohrozeného živočíšneho druhu – mloka hrebenatého, vrátane aktívnej ochrany jeho biotopu 50°18′05″S 15°35′16″V / 50,3014828°S 15,5877192°V / 50.3014828; 15.5877192
3367 Stráň Žehuňskejobory Kněžičky NPR
Kategória Kněžičky (national nature reserve) na Wikimedia Commons
Výskyt spoločenstva teplomilných dúbrav s vysokým podielom starých stromov, teplomilných stepných a lesostepných spoločenstiev a na tieto spoločenstvá viazaných vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov 50°08′53″S 15°19′47″V / 50,1479781°S 15,3296422°V / 50.1479781; 15.3296422
254 Pohľad na les na lokalite Na bahně PP
Kategória PP Na bahně na Wikimedia Commons
Rašelinová lokalita s bohatou kvetenou bývalej tundry s jelšinou 50°11′55″S 15°57′36″V / 50,1985164°S 15,9599425°V / 50.1985164; 15.9599425
5815 Na Plachtě PP Prostredníctvom primeraného a osvedčeného manažmentu zachovať doterajšiu biodiverzitu biotopov a ďalej vhodnými zásahmi a hospodárením zaistiť stabilitu populácie európsky významných živočíšnych druhov 50°11′16″S 15°51′37″V / 50,18779646°S 15,860395183°V / 50.18779646; 15.860395183
5723 Vstup na lokalitu Na Plachtě 3 PP
Kategória Na Plachtě 3 na Wikimedia Commons
Suché vresoviská, obnažené piesky, periodické vodné tône a lúčne spoločenstvá s výskytom zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov 50°11′22″S 15°51′18″V / 50,1893344°S 15,8550844°V / 50.1893344; 15.8550844
5809 Tabuľa pri vstupe na lokalitu Olešnice PP
Kategória PP Olešnice na Wikimedia Commons
Zaistenie stabilnej populácie vážne ohrozeného druhu roháča veľkého vhodnou údržbou doterajších biotopov 50°09′06″S 15°25′47″V / 50,151672909°S 15,429678099°V / 50.151672909; 15.429678099
1495 Poľná cesta Orlice PP
Kategória PP Orlice na Wikimedia Commons
Cieľom ochrany je zachovanie dosiaľ z časti neregulovaného riečiska spojenej Orlice a typických častí údolnej nivy s vodnými a lužnými spoločenstvami v k. ú. Štěpánovsko, Týniště n. O. a Petrovice 50°12′22″S 15°56′23″V / 50,2060931°S 15,9396906°V / 50.2060931; 15.9396906
Tichá Orlice z mostu v Bezpráví.jpg Orlice PrP Ochrana tokov Tichej, Divokej a spojenej Orlice 50°12′54″S 15°53′29″V / 50,2150464°S 15,8914542°V / 50.2150464; 15.8914542
1761 Pohľad na jazierko na lokalite Pamětník PP
Kategória Pamětník (natural monument) na Wikimedia Commons
Umelo vzniknutá mokraď s bohatou flórou a faunou 50°06′44″S 15°26′38″V / 50,1123431°S 15,4439733°V / 50.1123431; 15.4439733
5936 Piletický a Librantický potok PP 50°15′34″S 15°52′01″V / 50,259564°S 15,866997°V / 50.259564; 15.866997
1501 Roudnička a Datlík Roudnička a Datlík PP
Kategória Roudnička a Datlík na Wikimedia Commons
Ochrana zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov 50°10′19″S 15°50′08″V / 50,1719444°S 15,8355556°V / 50.1719444; 15.8355556
386 PP Sítovka (03).JPG Sítovka PP
Kategória Sítovka na Wikimedia Commons
Ochrana pôvodného lesného zmiešaného porastu 50°10′02″S 15°54′47″V / 50,1672356°S 15,9130519°V / 50.1672356; 15.9130519
823 Meandrujúca rieka na lokalite Trotina PR
Kategória Trotina (nature reserve) na Wikimedia Commons
Zachovaný zvyšok starého riečneho koryta na sútoku Labe a Trotinky s pôvodnými pobrežnými porastami a vodným rastlinstvom. 50°16′36″S 15°49′45″V / 50,2766667°S 15,8291667°V / 50.2766667; 15.8291667
462 U císařské studánky (07).JPG U císařské studánky PP
Kategória U císařské studánky na Wikimedia Commons
Porast smreka, borovice, buku s primiešanou jedľou a brezou do 140 rokov 50°10′01″S 15°52′30″V / 50,1669178°S 15,8749036°V / 50.1669178; 15.8749036
824 U Sítovky (06).JPG U Sítovky PP
Kategória U sítovky na Wikimedia Commons
Zvyšky pôvodných lesných porastov s charakteristickým ekotypom borovice lesnej, dubom letným, lipou malolistou a vtrúseným smrekom. Zachovanie tohoto porastu má význam aj pre zber semena z dochovaných borovíc tunajšieho pôvodu 50°10′13″S 15°54′42″V / 50,1701967°S 15,9116519°V / 50.1701967; 15.9116519
1985 Veselský háj PP 50°19′39″S 15°27′18″V / 50,327509°S 15,455051°V / 50.327509; 15.455051
5810 Les na lokalite Víno PP
Kategória PP Víno na Wikimedia Commons
Zaistenie stabilnej populácie vážne ohrozeného druhu roháča veľkého vhodnou údržbou doterajších biotopov (najmä skupín starých stromov ponechaných až do štádia rozpadu, vrátane torz a ich zvyškov a pňov vyrúbaných stromov) 50°09′04″S 15°24′12″V / 50,151001911°S 15,403351518°V / 50.151001911; 15.403351518
5684 Vražba PP Podpora a stabilizácia populácie európsky významného a kriticky ohrozeného rastlinného druhu - zvonovca ľaliolistého vrátane aktívnej ochrany jeho biotopu 50°20′11″S 15°49′25″V / 50,336328°S 15,823692°V / 50.336328; 15.823692
540 Žehuňský rybník Žehuňský rybník NPP
Kategória Žehuňský rybník na Wikimedia Commons
Teplomilné dubové porasty s významnou kvetenou 50°08′50″S 15°18′49″V / 50,1471608°S 15,3136267°V / 50.1471608; 15.3136267
Kód Obrázok Názov Druh Galéria
Commons
Opis územia Zrušené Dôvod zrušenia
821 Popis obrazku Bludy PR
Kategória Bludy na Wikimedia Commons
Významná lokalita suchomilnej kveteny. Zrušená k 10. aprílu 2007
2138 Na Plachtě 1 Na Plachtě 1 PP Ochrana a zachovanie diverzity unikátnych spoločenstiev rastlín a živočíchov 28. decembra 2013 Zlúčená s PP Na Plachtě
1968 Pohľad na lokalitu Na Plachtě 2 PP
Kategória Na Plachtě 2 na Wikimedia Commons
Časti ekosystémov s unikátnymi druhovo pestrými spoločenstvami rastlín a živočíchov s hojným výskytom zvlášť chránených druhov. 1. decembra 2014 Zlúčená s PP Na Plachtě

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Data v tabuľke boli prevzaté z databázy AOPK ČR.